4.4.2002 klo 10:30
Tiedote

Yrittäjät kannustaa sosiaaliturvatoimikunnan esitysten pohjalta rohkeisiin toimiin: Työnantajan kansaneläkemaksu pois ja kannustimia oma-aloitteisuudelle

Sosiaalimenojen kehitystä ja sosiaaliturvan rahoituksen turvaamista pitkällä aikavälillä selvittävän SOMERA-toimikunnan tänään julkistetun arvion mukaan väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena sosiaalimenot kohoavat jatkossa suhteessa bruttokansantuotteeseen, vaikka talous ja työllisyys kehittyisivät kohtuullisesti. Yrittäjät kannustaa sosiaaliturvatoimikunnan esitysten pohjalta rohkeisiin toimiin: työnantajan kansaneläkemaksu pois ja kannustimia oma-aloitteisuudelle.

Suomen Yrittäjien mielestä toimikunnan esitykset ovat oikeansuuntaisia. Sosiaaliturvaa on jatkuvasti kehitettävä siten, että se vastaa paremmin odotettavissa oleviin muutoksiin pitäen samalla huolta siitä, että kansalaisten oikeus kohtuulliseen sosiaaliturvaan taataan ja kansalaisten luottamus sosiaaliturvan sitoumuksiin säilytetään. Sosiaaliturvan ja sen rahoituksen on kuitenkin nykyistä enemmän tuettava työllistämistä, työntekoa ja työllistymistä palkansaajana tai yrittäjänä ja kannustettava kansalaisia omaehtoiseen ponnisteluun hyvinvointinsa edistämiseksi. Työttömyys pysyy keskeisenä ongelma myös tulevina vuosina.

– Työryhmän linjauksissa olisi voinut olla ennakkoluulottomampia toimia, joiden avulla kokonaisveroastetta pystyttäisiin pysyvästi laskemaan ja tukemaan näin työllisyyttä, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Suomen Yrittäjät tukee työryhmän linjauksia, joissa ansiosidonnaista turvaa rahoitetaan työntekijöiltä ja työnantajilta perittävillä palkkaperusteisilla maksuilla ja perusturvaa rahoitetaan yleisin verovaroin. Konkreettinen linjaus tähän suuntaan on työnantajan kansaneläkemaksun asteittainen poistaminen.

————

Suomessa on noin 220 000 yritystä.. Suomen koko yrityskannasta 99,8 prosenttia on pk-yrityksiä, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. Pk-yritykset työllistävät 61 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä ja tekevät yli puolet yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Suomen Yrittäjien jäsenkunta edustaa laajasti Suomen koko yrityskenttää. Yrittäjäjärjestöön kuuluu 88 000 jäsentä 420 paikallisyhdistyksessä ja 57 toimialajärjestössä. Järjestön tehtävä on parantaa yritystoiminnan edellytyksiä Suomessa ja edistää yrittäjyyttä.

Lisätietoja:
Pääekonomisti Pasi Holm, Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 229 28
Viestintäpäällikkö Petri Nieminen, Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 229 27

Työryhmän tiedote osoitteessa http://www.vn.fi/stm/suomi/tiedote/tied01fr.htm

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952