johtaja Janne Makkula
15.11.2021 klo 10:05
Tiedote

Yrittäjät: Palkka-avoimuustyöryhmän esitykset perusteettomia

– Palkka-avoimuustyöryhmän raportti on epäonnistunut ja puutteellinen. Ehdotukset puuttuisivat työntekijöiden yksityisyyden suojaan ja lisäisivät yritysten hallinnollista taakkaa. Palkkasyrjintä on jo tänä päivänä Suomessa ehdottomasti kiellettyä, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Sukupuolten ansioeroja voitaisiin kaventaa toimenpiteillä työelämän ammattien eriytymisen purkamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti palkka-avoimuudesta julkaistiin tänään. Ryhmä esittää, että tasa-arvolakiin lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja yksittäisten työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia muiden työntekijöiden palkoista. 

Suomen Yrittäjät jätti raporttiin eriävän mielipiteen ehdotuksista. 

– Suomi on tasa-arvon kärkimaita. Tasa-arvo toteutuu suomalaisessa työelämässä useilla mittareilla erinomaisesti. Työlainsäädäntöä pitää kehittää huolellisesti valmistellen ja niin, että lainsäädäntömuutoksilla voidaan osoittaa puututtavan todellisiin työelämän ongelmiin. Raportti ei näitä tavoitteita täytä, Makkula toteaa.

–  Lainsäädäntömme täyttää kaikki EU-kriteerit ja on edistyksellinen myös kansainvälisestä näkökulmasta. Se uudistettiin viimeksi vuonna 2015, Makkula jatkaa.

Ansioeroa voidaan vähentää purkamalla työmarkkinoiden eriytymistä

Raportissa esitetään työpaikkakohtaista palkka-avoimuutta naisten ja miesten välisen ansioeron korjaamiseksi.

– Esitykselle ei ole raportissa esitetty tutkimuksiin tai tilastoihin nojaavia perusteita, Suomen Yrittäjiä työryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg sanoo. 

– Sukupuolten väliseen ansioeroon voidaan kyllä vaikuttaa ja eroa kaventaa niin, että puretaan työmarkkinoiden jakaantumista sukupuolten mukaan, vaikuttamalla koulutusvalintoihin ja asenteisiin, Rytkönen-Sandberg jatkaa.

Raportin esitykset lisäisivät työnantajien byrokratiaa ja kustannuksia. 

Muutokset merkitsisivät huomattavaa muutosta voimassa olevan lainsäädännön perusperiaatteisiin ja puuttuisivat huomattavalla tavalla työntekijöiden yksityisyyden suojaan.

– Lainsäädäntömuutosten valmistelua ei pidä jatkaa raportissa esitettyjen ehdotusten pohjalta, Rytkönen-Sandberg toteaa.

Lisätietoja: Atte Rytkönen-Sandberg, asiantuntija, 040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi ja Janne Makkula, johtaja, 040 581 2472janne.makkula@yrittajat.fi