18.3.2021 klo 11:12
Tiedote

Yrittäjät: Työttömyysturvan keston porrastaminen parantaisi työllisyyttä

Työttömyysturvaa kehittämään perustettu työryhmä ei saanut aikaan vaikuttavia esityksiä. Hallituksen pitää puoliväliriihessään perehtyä työryhmän hylkäämiin malleihin ja tehdä päätöksiä, jotka parantavat työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainoa, Suomen Yrittäjät linjaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa 2020 työryhmän pohtimaan työttömyysturvan kehittämistä. Taustalla on hallituksen tavoite saavuttaa kautensa aikana 80 000 lisätyöllistä ja lyhentää työttömyysjaksoja. Suomen Yrittäjät oli mukana työryhmässä.

Työryhmä julkisti esityksensä tänään, jotta hallitus voi tehdä niiden pohjalta päätöksiä kehysriihessä huhtikuussa.

Työryhmä esittää, että jatkovalmistelu aloitetaan palkansaajan työssäoloehdon euroistamisesta sekä työmarkkinatuen kehittämisestä. Oikeus päivärahaan ei jatkossa määräytyisi kalenteriviikoittaisen työajan tarkastelun kautta, vaan kuukausikohtaisen tulorajan ja eräiden muiden kriteerien perusteella. Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan näin saataisiin töihin 1 500 henkilöä.

Yrittäjät ja EK jättivät eriävän mielipiteen työttömyysturvan porrastamisesta

Työttömyysturvan keston porrastamisesta työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen. Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK jättivät tästä eriävän mielipiteen: jatkovalmisteluun olisi pitänyt ehdottaa mallia työttömyysturvan keston porrastamisesta, mikä parantaisi työllisyyttä.

Työryhmä tarkasteli neljää porrastamisvaihtoehtoa.

– Kolme niistä tukisi merkittävästi hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista lisäten työllisiä usealla tuhannella henkilöllä, työryhmässä mukana ollut työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kertoo.

Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan työttömyyspäivärahan enimmäisajan porrastus lyhentäisi työttömyysjaksoja ja edistäisi työllisyystavoitteen saavuttamista.

– Tällainen työllisyyden lisäys myös tasapainottaisi julkista taloutta jopa yli 100 miljoonalla eurolla, Hellstén huomauttaa. Merkittäviä työllisyysvaikutuksia saisi myös porrastamalla työttömyyspäivärahan taso työttömyyden keston mukaan, kuten Suomen Yrittäjät on aiemmin esittänyt.

Hallituksen puututtava asiaan puoliväliriihessä huhtikuussa

– Työryhmä ei onnistunut tehtävässään tehdä työllisyyttä merkittävästi lisääviä ehdotuksia. Puoliväliriihessä hallituksen kannattaa ottaa huomioon työryhmässä esitetyt porrastusmallit ja tehdä päätös, joka parantaa työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainoa, työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa.

Työryhmän piti myös selvittää muun muassa työttömyysturvan parempaa sopeutumista suhdanteisiin sekä tarkastella työttömyysturvasta osan korvaavaa erorahamallia. Näistä työryhmä ei tehnyt esityksiä.

Lisätietoa:
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fityömarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi