12.4.2002 klo 08:35
Tiedote

Yrittäjät vastustavat kaupparekisterin vuosimaksua: Uusi veroluonteinen maksu siirtäisi kaupparekisterikustannuksia pientenyritysten maksettavaksi

Suomen Yrittäjät vastustaa yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa kaupparekisterilakityöryhmän esitystä muuttaa kaupparekisterin maksuperusteita nykyisestä vuosimaksujärjestelmäksi.

Yrittäjien mukaan vuosimaksut nostaisivat keskimäärin yhtiömuotoon katsomatta pienten yritysten kokonaisrekisterikustannuksia samalla, kun suurten – paljon muutosilmoituksia tekevien – yritysten rekisterikustannukset alenisivat.

Suomen Yrittäjät ei pidä hyväksyttävänä sitä, että ehdotuksen mukaan esimerkiksi yhdenmiehen osakeyhtiö, jolla on harvoin ilmoitettavaa rekisteriin, olisi velvollinen maksamaan saman suuruista vuosimaksua kuin suuri paljon ilmoituksia tekevä osakeyhtiö. Ehdotus johtaisi siihen, että pienten yritysten kustannusvastuuta kaupparekisterin ylläpidosta lisättäisiin nykyisestä uudella veroluonteisella maksulla.

Käytännössä kaavailtu vuosimaksujärjestelmä hyödyttäisi suuria yrityksiä, mutta lisäisi pienten yritysten maksurasitusta. Pieniä alle 10 työntekijän yrityksiä on kaikista yrityksistä yli 90 prosenttia.

Lisäksi vuosimaksujärjestelmä sopii huonosti nettobudjetoidun viraston toimintaperiaatteisiin, sillä viraston tulee kerätä toimintansa kustannuksia vastaavat tuotot asiakkaiden palvelumaksuina. Maksujen tulee valtion maksuperustelain mukaan vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli pitäisi pyrkiä omakustannusperiaatteeseen. Ehdotettu vuosimaksu ei perustu omakustannusperiaatteeseen eikä kohdistu tiettyyn suoritteeseen, vaan on lähinnä veroluonteinen maksu.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että kaupparekisterin kehittämiselle asetetut tavoitteet, kuten sähköisen asioinnin lisääminen, ilmoitusmenettelyn yksinkertaistaminen ja kaupparekisteritietojen saattaminen maksutta internetin välityksellä kaikkien käyttöön, saavutetaan. Nämä uudistukset lisäisivät yritysten ilmoitushalukkuutta ja parantaisivat rekisteritietojen ajantasaisuutta, jolloin rekisteri palvelisi paremmin käyttäjiään. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan edellytä vuosimaksujärjestelmään siirtymistä.

Lisätietoja:
Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 22935
Lainopillinen asiamies, Tytti Peltonen, p. (09) 229 22931

OnLine uutiset
’); // –>
Puhelin (09) 2292 2952