12.6.2002 klo 07:33
Tiedote

Yrittäjätulojen ja palkkatulojen kehitys: Miten kasvun tuoma hyvä on jakaantunut yrittäjien ja työntekijöiden kesken?

Suomen Yrittäjät julkistaa perjantaina 14. kesäkuuta tietoja tulonjaosta eri kokoisissa yrityksissä toimialoittain vuoden 1994 jälkeen. Kasvu on tuonut mukavasti lisää jaettavaa yrityksiin, mutta funktionaalinen tulonjako vaihtelee silti suuresti erilaisissa yrityksissä. Pohja-aineistona ovat tilastotiedot ja VATT:n Tuposeto-työryhmälle keräämät tiedot.

Aiemmin tulonjakoa ei ole tarkasteltu yrityskoon perusteella. Tämä on ollut oleellinen puute, sillä pääomavaltaisen suurteollisuuden ja pk-yritysten kustannusrakenne on hyvin erilainen.

Pk-yritysten tulokset ja yrittäjien tulot ovat parantuneet viime vuosina, mutta kannattavuuden paraneminen on käytetty työntekijöiden palkkaamiseen. Pk-yrityksissä tulonjako on pysynyt tasaisena, eli jalostusarvosta jaettavien palkkojen ja yrittäjätulojen osuus on pysynyt vakiona. Hyvistä ajoista huolimatta maassamme on edelleen paljon yrittäjiä, jotka kuuluvat alhaisimpaan tulokymmenykseen ja ansaitsevat minimipalkkoja vähemmän.

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952>