Yritysrahoitus

Toimivat rahoitusmarkkinat on välttämätöntä kaiken kokoisille yrityksille. Rahoituspalvelujen tarjonnan tulee olla monipuolista, hinnoittelultaan läpinäkyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä.

Pk-yritysten rahoitus on Suomessa pankkikeskeistä, joten pankkitoiminnan tehokkuus ja vakaus vaikuttavat oleellisesti yritysten toimintaan. Pankkitoiminnan vakauden turvaaminen edellyttää sääntelyä.

Suomen Yrittäjät kannattaa sääntelyä, jolla ehkäistään liiallisten riskikeskittymien muodostumista sekä tasoitetaan rahoitussuhdanteita. Samaan aikaan vaadimme, että epätarkoituksenmukainen, pk-yritysten rahoitusta tarpeettomasti haittaavaa sääntely on purettava. Rahoitusmarkkinasääntelyn vaikutuksia on arvioitava jatkuvasti ja varmistettava, että pankkisääntely ei aseta pankkien yritysrahoitukselle ylimitoitettuja vaatimuksia.

Pankki on yhä harvemmin pk-yrityksen ainoa rahoittaja. Tämän vuoksi Suomen Yrittäjät pyrkii edistämään yritysten markkinaehtoisten rahoitusvaihtoehtojen monipuolistumista. Haluamme kasvattaa toimivien ja tehokkaiden pääomamarkkinoiden merkitystä rahoituslähteenä. Toimivat pääomamarkkinat parantavat pk-yritysten rahoituksen saatavuutta, lisäävät yritysrahoituksen vaihtoehtoja ja kasvattavat rahoituslähteiden määrää.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely pakottaa julkisen sektorin kantamaan enemmän riskiä. Näemme että markkinaehtoista rahoitusta täydentävä julkinen yritysrahoitus esimerkiksi Finnveran kautta on tarpeellista. Samaan aikaan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että julkisen rahoituksen rooli ei häiritse markkinoiden toimintaa eikä siitä tule ”pakollinen” osa yritysrahoitusta.

Suomen Yrittäjät korostaa, että pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi viennin rahoituksessa tulee ottaa käyttöön toimintamalli, joka tarjoaa pk-yrityksille samat rahoitusinstrumentit kuin suuremmillekin yrityksille.

Rahoitussektorin tulevaisuuden suurimmat muutosvoimat ovat digitalisaatiossa. Se muuttaa rahoitusalaa voimakkaammin kuin taloustilanne tai sääntely yhteensä. Haluamme, että finanssiteknologian avulla pk-yritykset saavat käyttöönsä ne palvelut, jotka aiemmin ovat olleet vain isojen yritysten saatavilla.