Yritysten kansainvälistyminen

Edistämme suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä sekä edellytyksiä kansainvälisen liiketoiminnan kannattavaan kasvuun.

Autamme pk-yrityksiä pääsemään mukaan kansainvälisiin arvoketjuihin ja verkostoihin.

Varmistamme, että Team Finland -verkosto toimii tehokkaasti niin Suomessa kun globaalisti. Osallistumme palveluiden kehittämiseen ja teemme tiedotusyhteistyötä.

Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat muun muassa Brexit ja USA:n kauppapoliittiset toimet.