Yritysverotus

Suomen Yrittäjät toimii veropoliittisessa keskustelussa pienten ja keskisuurten yritysten äänenä. Verojärjestelmän tulee tukea yrittäjyyttä, yritystoiminnan kasvattamista ja työllistämistä. Pk-yritysten näkökulman tärkeyttä korostaa se, että pienten ja keskisuurten yritysten on arvioitu vastaavan yhä suuremmasta osasta talouskasvua, työpaikkoja ja investointeja.

Verojärjestelmän kehittämisessä tulee huolehtia siitä, että järjestelmä kannustaa myös ottamaan yrittäjäriskiä. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yrityksen ja omistajan kokonaisverotus on ratkaiseva, mikä korostaa riskin huomioivan osinkoverotuksen tärkeyttä. Suomen Yrittäjät on vaikuttanut voimakkaasti siihen, että listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kiristymistä uhanneita hankkeita on onnistuttu torjumaan.

Verotuksen tulee olla kannustavaa kaikissa yritysmuodoissa. Suomen Yrittäjät vaati yrittäjävähennyksen säätämistä, kun osakeyhtiöitä koskevaa yhteisöverokantaa laskettiin vuonna 2014. Liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä henkilöyhtiöitä, joiden yhtiömiehenä on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, koskeva viiden prosentin yrittäjävähennys onkin ollut voimassa vuoden 2017 alusta. Yrittäjävähennyksen säilyttäminen on tärkeää, sillä se kannustaa ja tuo työtä ja toimeentuloa pienyrittäjille.

Omistajanvaihdosten sujuvuutta on tärkeä edistää hyvällä talous- ja veropolitiikalla. Uusien yrittäjien löytyminen jo toiminnassa oleviin yrityksiin on tärkeää koko Suomelle. Onnistuneet yritysten omistajanvaihdokset turvaavat työpaikkoja ja mahdollistavat yritysten kasvun uusien omistajien myötä. Työpaikkakehityksen lisäksi omistajanvaihdoksilla on merkitystä myös kuntien elinvoiman kannalta. Verotus ei saa estää tai hankaloittaa omistajanvaihdosten toteutumista.

Arvonlisäverollisen toiminnan alarajaa on nostettava edelleen.  Vähäisen toiminnan rajaa korotettiin 1.1.2021 alkaen 10 000 eurosta 15 000 euroon. Yrittäjien mielestä nosto oli askel oikeaan suuntaan, mutta arvonlisäverollisen toiminnan rajaa tulisi edelleen nostaa 20 000 euroon ja liukuen poistuvan alarajahuojennuksen ylärajaa nykyisestä 30 000 eurosta 50 000 euroon. Rajojen nostolla voitaisiin helpottaa pienyritystoimintaa sekä kannustaa yritysten perustamiseen ja kasvuun nykyistä alv-rajaa laajemmalla alueella.