Yrittäjälomat

MTLH ry (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry) järjestää vuosittain lähes 500 tuettua lomaviikkoa. Osa lomista järjestetään yrittäjinä toimiville. Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla.

Vuoden 2024 yrittäjille suunnatut tuetut lomat on julkistettu sähköisesti haettaviksi MTLH:n sivuilla. Kaikkien lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Yrittäjille suunnattuja lomia järjestetään työikäisille sekä lapsiperheille. Perhelomille voivat hakeutua sekä yrittäjä- että maatalousyrittäjäperheet. Työikäisten lomille voit hakea yksin tai yhdessä puolisosi tai ystäväsi kanssa. Loma myönnetään 20 aikuiselle. Yrittäjä- ja maatalousyrittäjäperheiden lomat on tarkoitettu kouluikäisten lasten perheille ja niille osallistuu 10 perhettä.

Loman omavastuuosuus on aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä 125 €/5 vrk. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat maksutta.

Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.

Loma sisältää majoituksen jaetuissa kahden hengen huoneissa tai perhekoon mukaisissa huoneissa tai huoneistoissa, täysihoidon sekä ryhmäkohtaisen lomaohjelman.

Lomaa haetaan lomahakemuksella ensisijaisesti sähköisesti. Lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Hakemuksen tiedot:

 • Hakemus tulee täyttää huolellisesti.
 • Ilmoita henkilötunnus täydellisenä kaikilta hakijoilta.
 • Perhelomilla päähakijana on aina perheen aikuinen.
 • Hakemuksessa voit ilmoittaa kolme erillistä lomatoivetta.
 • Jos haet lomaa henkilön kanssa, jonka kanssa asutte samassa taloudessa, täytätte tietonne yhteiselle hakemukselle. Jos asutte eri talouksissa, täytätte omat hakemuksenne ja ilmoitatte omissa hakemuksissanne toistenne nimet.
 • Suurperheitä (yli 4 lasta) suosittelemme hakemaan erityisesti urheiluopistoissa järjestettäviä lomia.

Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät lomatuen myöntämiselle.

 • Perusteluina voit ilmoittaa ne taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt, joilla perustelet tarvettasi lomatukeen.
 • Näitä voi olla esimerkiksi velat, sairaudenhoitokulut, omat tai perheenjäsenten sairaudet, omaishoito, yksinäisyys ja työttömyys.

Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä.

Hakijoiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain velvoittamalla tavalla (Tietosuojalaki 4§). Luvan henkilötietojen käsittelyyn annat lomahakemuksessasi.

 • Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja/tai sosiaalisin perustein.
 • Lomatoiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni tuettua lomaa tarvitseva pääsee lomalle vähintään kerran. Tuetun loman voi saada maksimissaan kolmen vuoden välein ja enintään kolme kertaa kymmenen vuoden aikana.
 • Järjestöjen jäsenyyttä ei huomioida perusteena lomaa myönnettäessä.
 • Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan loman saaneille.
 • Kutsu lomalle lähetetään noin kahta kuukautta ennen loman alkua joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen.

Omavastuuosuus palautetaan, jos loma perutaan viimeistään 4 viikkoa ennen loman alkamista. Sen jälkeen omavastuu palautetaan vain force major-syyn vuoksi, kuten sairauden perusteella.

Lomansaajana sinun tulee itse hakea omavastuun palautusta ottamalla yhteyttä MTLH:oon. Omavastuun palautusta tulee hakea viimeistään 1 kuukausi loman päättymisen jälkeen.

Loman hakeminen

Hakuajat lomille päättyy aina 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Lomia työikäisille: yrittäjät ja maatalousyrittäjät

Lomat on tarkoitettu työikäisille henkilöille. Lomien tavoitteena on lisätä lomalaisen voimavaroja ja tarjota mahdollisuus vertaisseurassa toimimiseen, virkistymiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lomaohjelmassa on ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja sekä kuntotesti, josta saa testipalautteen ja ohjeistuksen.

Omavastuuosuus on aikuiselta 25 €/vrk. Lomalla on täysihoito ja majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa.

Lomia perheille: yrittäjät ja maatalousyrittäjät

Meidän perheen loma on tarkoitettu kouluikäisten lasten perheille. Lomaohjelmassa on perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri-ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa sekä mahdollisuus 2x lapsiparkkiin perheen 1-3v. lapsille. Lomien tavoitteena on vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja virkistyminen.

Omavastuuosuus on aikuiselta 25 €/vrk. Alle17-vuotiailta lapsilta ei veloiteta omavastuuosuutta. Lomilla on täysihoito.

Lisätietoja:

Lisätietoja antavat Yrittäjien aluejärjestöjen toimistot sekä MTLH ry lomat@mtlh.fi ja 010 2193 460 (ark. klo 9–13).

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n logo