Tutkimus

Digitaalisesti suuntautuneiden pienten yritysten menestystekijät

07.07.2016

Keskeisimmät johtopäätelmät

 1. Edelläkävijäasenne ja halu ymmärtää aitoa asiakastarvetta nostavat yritykset digimenestjiksi.
  Digimenestyjillä korostuu asiakastarpeen monipuolinen ymmärrys ja digitaalisuus tuottaa lisäarvoa myös asiakkaille. Digitaalisen liiketoiminnan edellytyksenä pidetään myös kiinnostunutta ja kokeilevaa asennetta sekä aktiivista alan seuraamista.
 2. Digitaalisuuteen nähdään pääosin liittyvän potentiaalia, mutta yritysten osaaminen ja resurssit eivät aina mahdollista digitalisaation täysimittaista hyödyntämistä.
  Digitaalisuus itsessään ei luo vaikuttavuutta, jos yritys ei ymmärrä omia liiketoimintaprosessejaan syvällisesti. Digitaalisuuden hyödyntäminen tuloksellisesti edellyttää yrityksen ansaintalogiikan sekä asiakastarpeiden jatkuvaa ja syvällistä analyysiä.
 3. Edelläkäyvät kumppanit ja asiakkaat toimivat kehityksen kirittäjinä.
  Digikehityksestä kiinnostunut verkosto tukee yritysten kehitystä. Esteiksi nousevat yritysten resurssit (osaaminen, kustannustekijät), kumppanit ja asiakkaat (vanhanaikaiset toimintatavat, heikot valmiudet digitaalisuuteen) sekä säädösympäristö.
 4. Suuri joukko pk-yrityksiä on vaarassa tipahtaa kehityksestä.
  Digimenestyjien ja Digireaktiivisten väliin jää suuri joukko yrityksiä joiden liike-toiminnan digitaalisuuden aste on toistaiseksi riittävä, mutta joiden tuotteiden ja palveluiden haastajat voivat digiliketoiminnan rajattomuuden ja skaalautuvuuden takia tarjota hyvin lyhyessäkin ajassa nykyisen tarjonnan korvaavia ratkaisuja. Nopea kehitys on uhka.
 5. Digitaalisen liiketoiminnan kasvu vaatii nykyisten toimintamallien kyseenalaistamista ja ajattelutavan muutosta.
  Menestyneiden digiyritysten liiketoimintalogiikka perustuu digitaalisiin prosesseihin. Muita yrityksiä ei tuoda tälle tasolle vain tavanomaisen koulutuksen kautta. Yritysten tulee ymmärtää yhteiskunnan nopeatempoisen digitalisoitumisen tuoma muutos ja sulautua tähän.

» Digitaalisesti suuntautuneiden pienten
yritysten menestystekijät -raportti

» Digiselvitys kaaviona

Osallistu Digikouluun