Tutkimus

Elinkeinopolitiikan mittaristo 2014

24.4.2014

Kuntien elinvoima ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä

Jokainen kunta on niin menestynyt kuin siellä olevat yritykset ovat. Kuntien ja yritysten välinen yhteys on kiistaton. Elinkeinopolitiikan tehostaminen on käytännössä välttämätöntä kunnille verotulojen kasvattamiseksi. Taloudeltaan vakaa kunta kykenee huolehtimaan paremmin esimerkiksi hyvinvointipalveluistaan.

Suomen Yrittäjät uskoo, että sosiaali- ja terveyspalveluiden monituottajamalli parantaisi palveluiden laatua ja lisäisi valinnanvapautta sekä säästäisi kuntien menoja. Samalla se parantaisi yritysten toimintamahdollisuuksia ja lisäisi sekä työpaikkoja että verotuloja. On selvää, että kuntien elinvoimaisuus nojaa vahvasti yrittäjiin. Jokaisen elinvoimaisenkin kunnan on syytä entistä paremmin tiedostaa yritysten merkitys.

Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys toimii jokaisessa kunnassa. Paikallisyhdistyksen tärkein tehtävä on vaikuttaa kunnan elinkeinopolitiikkaan kaikkien yrittäjien puolesta. Yli 4 000 yrittäjäluottamushenkilöä käyttää omaa aikaansa kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi elinkeinopolitiikan keinoin. Lisäksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestön toimistoissa työskentelee 140 yrittäjyyden ammattilaista, joiden tehtävänä on edistää yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Tämän tärkeän työn tukemiseksi Suomen Yrittäjät teettää joka toinen vuosi Elinkeino-poliittinen mittaristo -kyselyn, jossa kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Tässä raportissa esitetään tulokset valtakunnan tasolla.

Elinkeinopoliittista mittaristoa uudistettiin vuodeksi 2014. Uusi kysely pyrkii vastaamaan aiempaa paremmin tarpeisiin kehittää kuntien elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Mittaristo kuvaa nyt suuremman yrittäjäjoukon näkemyksiä.

Uudistukseen liittyy myös se, että raporttiin on lisätty kuhunkin mitattuun asiaan toimenpidesuosituksia. Suositukset ovat käytännössä kuntien ja yrittäjien välisessä yhteis-työssä hyväksi havaittuja yksinkertaistettuja toimintatapoja. Tärkeintä on, että jokaisessa kunnassa päättäjät, viranhaltijat ja yrittäjät käyvät yhdessä raportin tulokset läpi ja keskustelun myötä valitsevat sopivat itselleen parhaiten soveltuvat toimenpiteet.

Kysely toteutettiin nyt kuudennen kerran. Kyselyyn vastasi 4 356 yrittäjää. Paikallisyhdistysten hallituksissa vaikuttavista yrittäjistä vastasi neljäsosa. Valtakunnallisesti otos on jälleen edustava. Lisäksi tehtiin kuntakohtainen raportti 207 kunnasta.

Kysely osoitti selvästi, että kuntien elinkeinopolitiikka kaipaa kehittämistä. Yleisarvo-sana elinkeinopolitiikasta oli 6,6 eli tyydyttävä. Kriittisimmin arvioitiin kuntien hankintapolitiikkaa ja päätösten yrityslähtöisyyttä. Kehittämistarvetta korostaa se, että yrittäjien mielestä nämä osa-alueet arvioitiin samalla kunnan elinkeinopolitiikan tärkeimmiksi osa-alueiksi.

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn tärkein tehtävä on auttaa kuntaa ja sen yrittäjiä tiivistämään yhteistyötä. Toivomme, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti elinkeinopolitiikan kehittämisessä.

Käytännön työtä helpottamaan Suomen Yrittäjät on julkaissut Elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjan 2013—2016. Työkirjassa annetaan selkeitä ja eri puolilla Suomea testattuja työkaluja onnistuneeseen elinkeinopolitiikkaan. Erityisesti sote- ja kuntarakenneuudistusten yhteydessä on syytä varmistaa, että nämä elinkeinopolitiikkaa ohjaavat menettelyt ovat kunnossa.

Suomen Yrittäjät ry

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Susanna Kallama
elinkeinoasioiden päällikkö
Hannamari Heinonen
elinkeinopoliittinen asiamies

Lue tiedote: Pk-yrittäjät tyytymättömiä kuntien hankintapolitiikkaan


Valtakunnallinen raportti:
» Elinkeinopolitiikan mittaristo 2014
Kuntakohtaiset elinkeinoplitiikan kokonaisarvosanat löytyvät täältä.

SYLVI-extranetista seuraavat tiedostot (edellyttää kirjautumista):
» Alueelliset ja kuntakohtaiset raportit word-tiedostoina


Alueelliset raportit

Etelä-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Etelä-Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
Helsingin Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
Kainuun Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Keski-Suomen Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Kymen Yrittäjät
Alueellinen raportti
Lapin Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Pirkanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Alueellinen raportti
Vaasan Yrittäjät /
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Alueellinen raportti
   
Satakunnan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Uudenmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Alueellinen raportti