Tutkimus

Erilaiset työsopimukset ja työntekomuodot

31.3.2016

Suomen Yrittäjät teki maaliskuussa 2016 jäsenilleen kyselyn erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista sekä kansalaisaloitteen ehdottaman lakimuutoksen vaikutuksista. Kysely lähetettiin 5000 SY:n jäsenyritykselle.

Jos työsopimuksen viikkotuntimääräksi säädettäisiin lailla vähintään 18 tuntia, kokoaikatyön määrä ei kasvaisi vaan yrittäjät pidentäisivät omaa työpäiväänsä. Vain 8 prosenttia nollatuntisopimuksella työtä tarjoavista vastaajista ilmoitti, että tekisi nykyisten nollatyösopimuslaisten kanssa uudet työsopimukset lailla säädetyllä vähimmäistuntimäärällä.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista nollatuntisopimuksella työllistävistä yrittäjistä tekisi itse enemmän töitä. Yrittäjän oma työpanos lisääntyisi erityisesti alle 10 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Suuremmissa yrityksissä työpanos korvattaisiin yrittäjän työpanoksen lisäksi vuokratyöllä ja muiden kuin nollatyösopimuslaisten työpanosta lisäämällä.

Lisätietoja:
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, 050 502 0111,

>> Erilaiset työsopimukset ja työntekomuodot, pdf