Tutkimus

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2010

31.12.2010

Yrittäjien lomat

Suomen Yrittäjien maalis-huhtikuun vaihteessa 2010 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Otokseen poimittiin satunnaisesti reilun 6 000 yrityksen sähköpostiosoitteet. Kyselyyn vastasi 712 yrittäjää, jotka edustivat hyvin pk-yrityskenttää toimialan, henkilöstömäärän ja alueellisen sijainnin mukaan.

Yrittäjistä 10 prosenttia ei pidä varsinaista kesälomaa lainkaan. 15 prosenttia pitää lomaa korkeintaan viikon. reilu neljännes vastaajista viettää kesälomaa viikosta kahteen viikkoa. Noin kolmannes pitää lomaa kahdesta neljään viikkoa. Yli neljä viikkoa kesälomalla on vajaa 15 prosenttia yrittäjistä. Kesäloman ja muun loman pituudessa on pieni kasvu aiemmista vuosista. Yrittäjien, jotka pitävät kesälomaa, lomanpituus on keskimäärin 17 päivää. Mediaanina tarkasteltuna 14 päivää eli tasan kaksi viikkoa.

Kesäloma jää lyhyemmäksi majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, jossa reilu viidesosa ei pidä kesälomaa lainkaan ja noin 30 prosentilla loma jää alle viikon mittaiseksi. Viikosta kahteen lomaa pitää reilu viidesosa. Kuljetuksessa ja varastoinnissa on jopa vieläkin enemmän (neljäsosa) niitä, jotka eivät pidä lomaa lainkaan. Keskimääräistä lyhemmäksi kesäloma jää myös kaupassa ja rakentamisessa. Kuljetuksessa ja varastoinnissa lomailu näyttäisi jäävän edellisiä vuosia vähemmäksi.

Toivottavin loman pituus olisi keskiarvona mitattuna 26,7 päivää. Mediaanina tarkasteltuna 24 päivää eli tasan neljä viikkoa. Siten yrittäjät keskimäärin näyttäisivät voivan viettää puolet toivomastaan kesälomasta.

Keskimäärin yrittäjät viettävät muuta lomaa 10,6 päivää – mediaanina tarkasteltuna 8 päivää eli hieman päälle viikon. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ja rakentamisessa keskimääräistä lyhyempää kesälomaa kompensoidaan pidemmällä muulla lomalla. Yrittäjien toiveena olisi, että muuta kuin kesälomaa ehdittäisiin viettää keskimäärin 15,4 päivää – mediaanina 12 päivää.

Pk-yritysten kesätyöntekijät

Pk-yrityksistä reilu viidesosa (23 %) tarjoaa kesätyöpaikkoja. Tämä on aavistuksen korkeampi osuus kuin edellisenä vuotena mutta alhaisempi kuin tätä edeltäneenä parina vuotena, jolloin osuus on ollut noin neljäsosa. Keskimäärin näihin yrityksiin otetaan 3 kesätyöntekijää – vuosi sitten 2,3 kesätyöntekijää – mediaanin ollessa kaksi. Siten viime vuotta hieman useampaan pk-yritykseen näytettäisiin otettavan hieman useampia kesätyöntekijöitä kuin vuosi sitten. Kun tämä muunnetaan edustamaan koko yrityskantaa, pk-yrityksiin palkataan arviolta noin 60 000 kesätyöntekijää, kun viime vuonna määrä oli 55 000 ja parina tätä edeltäneenä vuonna määrä on ollut noin 85 000.

Yleisintä kesätyöntekijöiden palkkaaminen on sesonkia elävään majoitus- ja ravitsemustoimintaan – noin 60 prosenttia yrityksistä. Terveys- ja sosiaalipalveluissa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä rakentamisessa kesätyöntekijöitä palkataan reiluun 40 prosenttiin yrityksistä. Teollisuuden sekä ammatillisen ja teknisen toiminnan pkyrityksistä noin 30 prosenttiin palkataan kesätyöntekijöitä. Kaupassa kesätyöntekijöitä palkataan noin 40 prosenttiin yrityksistä. Keskisuurista yrityksistä lähes kaikissa ja pienistäkin noin 60 prosentissa on kesätyöntekijöitä. Työnantajamikroyrityksistäkin noin 40 prosenttia palkkaa kesätyöntekijöitä. Yksinyrittäjistä noin 10 prosenttia tarjoaa kesätyöpaikan. Näissä osuuksissa ei ole merkittäviä muutoksia vuodentakaisesta.

Pk-yrityksistä noin 40 prosentissa kesätyöntekijöiden sopimuksen pituus on keskimäärin noin kaksi kuukautta. Reilussa viidesosassa keskimääräinen pituus on kolme kuukautta ja neljäsosassa noin kuukauden. Reilussa 5 prosentissa keskimääräinen pituus jää alle kuukauteen, mutta toisaalta noin 5 prosentissa pk-yrityksistä pituus ylittää kolme kuukautta. Kesätyöntekijöiden työsopimukset näyttäisivät olevan suunnilleen samanpituisia kuin parina edellisenäkin vuonna.

>> Lue tästä koko raportti (pdf-tiedosto)

Raportin ovat koonnut ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.
harri.hietala@yrittajat.fi, (09) 2292 2845.