Tutkimus

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2013

13.6.2013

TIIVISTELMÄ

Yrittäjien lomat

Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2013 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Otokseen poimittiin satunnaisesti noin 6 000 yrityksen sähköpostiosoitteet. Kyselyyn vastasi yli 800 yrittäjää, jotka edustivat hyvin pk-yrityskenttää toimialan, henkilöstömäärän ja alueellisen sijainnin mukaan.

Yrittäjistä 10 prosenttia ei pidä varsinaista kesälomaa lainkaan. Korkeintaan yhden viikon lomaa pitää 19 prosenttia. Noin viidennes vastaajista viettää kesälomaa viikosta kahteen viikkoa ja noin kolmannes pitää lomaa kahdesta neljään viikkoa. Yli neljä viikkoa kesälomalla on reilut 10 prosenttia yrittäjistä. Kesäloman ja muun loman pituus on kääntynyt hienoiseen nousuun parin viime vuoden laskun jälkeen. Yrittäjien kesäloman pituus on keskimäärin 16 päivää. Mediaani on 14 päivää eli reilut kaksi viikkoa.

Kesäloma jää lyhyemmäksi kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa reilu 10 prosenttia vastaajista ei pidä kesälomaa lainkaan. Mikäli lomaa pidetään, sen pituus on yleisimmin viikosta kahteen viikkoon. Terveys- ja sosiaalipalveluissa tilanne on lähes vastaava, eli alan yrittäjistä noin 10 prosenttia ei pidä lomaa lainkaan. Keskimääräistä lyhemmäksi kesä-loma jää myös kaupan alalla.

Toivottavin loman pituus olisi keskiarvona mitattuna 25,4 päivää ja mediaanina tarkasteltuna 24 päivää eli tasan neljä viikkoa. Siten yrittäjät keskimäärin näyttäisivät voivan viettää noin puolet toivomastaan kesälomasta.

Keskimäärin yrittäjät viettävät muuta lomaa 9,6 päivää – mediaanina tarkasteltuna 6 päivää eli noin viikon. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ja rakentamisessa keskimääräistä lyhyempää kesälomaa kompensoidaan pidemmällä muulla lomalla. Yrittäjien toiveena olisi, että muuta kuin kesälomaa ehdittäisiin viettää keskimäärin 13,5 päivää – mediaanina 10 päivää. Lomapäiviksi on laskettu arkipäivät maanantaista lauantaihin.

Pk-yritysten kesätyöntekijät

Pk-yrityksistä kolmannes (33 prosenttia) tarjoaa kesätyöpaikkoja. Tämä vastaa paria edellistä vuotta, mutta on selvästi korkeampi osuus kuin aiemmin 2000-luvulla, jolloin osuus on ollut noin neljäsosa. Keskimäärin näihin yrityksiin otetaan 3 kesätyöntekijää mediaanin ollessa 2. Siten suunnilleen sama määrä pk-yritys näyttäisi ottavan kesätyöntekijöitä kuin parina aikaisempanakin vuonna, mutta työntekijöiden määrä työpaikkaa kohti on hieman suurempi kuin vuonna 2011. Kun tämä muunnetaan edustamaan koko yrityskantaa, pk-yrityksiin palkataan arviolta noin 80 000 kesätyöntekijää. Parina edellisenä vuonna määrä oli noin 70 000 ja sitä edeltäneinä vuosina määrä on ollut noin 55 000 – 60 000.

Yleisintä kesätyöntekijöiden palkkaaminen on sesonkia elävään majoitus- ja ravitse-mus-toimintaan – noin 65 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa sekä kaupassa kesätyöntekijöitä palkataan noin 40 prosenttiin yrityksistä. Teollisuuden ka kaupan määrissä on nähtävissä selvää nousua vuodesta 2011. Keskisuurissa ja pienissä pk-yrityksissä noin 70 prosenttia palkkaa kesätyöntekijöitä. Työnantajamikroyrityksistäkin yli 45 prosenttia palkkaa kesätyöntekijöitä. Yksinyrittäjistä lähes 10 prosenttia tarjoaa kesätyöpaikan. Näissä osuuksissa ei ole merkittäviä muutoksia vuodentakaisesta.

Pk-yrityksistä noin 45 prosentissa kesätyöntekijöiden sopimuksen pituus on keskimäärin noin kaksi kuukautta. Lähes neljäsosassa keskimääräinen pituus on kolme kuukautta tai kuukausi. Vajaassa 10 prosentissa keskimääräinen pituus jää alle kuukauteen, mutta toisaalta lähes vastaavassa määrässä pk-yrityksistä pituus ylittää kolme kuukautta. Kesätyöntekijöiden työsopimukset näyttäisivät olevan suunnilleen samanpituisia kuin parina edellisenäkin vuonna.


» Lue tästä koko raportti (pdf-tiedosto)
» Lue tiedote: Pk-yritykset palkkaavat tänä kesänä 80 000 kesätyöntekijää – selvä lisäys viime vuoteen

Raportin ovat koonnut ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät.
petri.malinen@yrittajat.fi, 09 2292 2845