Tutkimus

Kuntien infra kuntoon

17.10.2016

Yksityinen ja julkinen kumppanuus

Elämme ajassa, jossa kunnilla on niskassaan valtavat paineet tehostaa toimintojaan tuottavuuden lisäämiseksi. Raskaasti hallinnoitujen ja resursoitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille vapauttaa energiaa parantaa kunnan elinvoimaisuutta. Elinvoimaa ei voi ulkoistaa, sillä se rakentuu jokaisen kunnan omista lähtökohdista. Kuntien on kehitettävä toimintaympäristöään omilla toimenpiteillään sellaiseksi, että nykyisten ja uusien yritysten kannattaa sijoittua kuntaan.

Hyvin hoidettu infrastruktuuri parantaa yritysten menestymismahdollisuuksia. Kuntien infraa eli teknistä infrastruktuuria ovat kadut, viheralueet, vesihuollon verkostot ja muut yleiset alueet.

Olemme yhdessä INFRA:n, Koneyrittäjien ja Rakennusliiton kanssa tilanneet Taloustutkimukselta selvityksen siitä, onko kuntien oman työn suosiminen ja liikelaitosten pääomittaminen kuntatalouden kannalta perusteltua.

Oletusarvomme on ollut se, että yksityisten toimijoiden pääsy markkinoille toisi tuottavuushyötyjä pääoman ja hankkeiden paremman organisoinnin myötä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oikea määrä koneita, laitteita ja henkilöstöä on käytössä oikeaan aikaan mahdollisimman tehokkaasti.

Yksityisellä sektorilla on julkista sektoria paremmat mahdollisuudet tehostaa pääoman tuottavuutta. Kunnissa kalusto ja henkilöstö mitoitetaan keskimääräisen tarpeen mukaan, joka aiheuttaa vajetta ruuhka-aikoina ja alikäyttöä hiljaisina hetkinä.

Me uskomme, että uuden kunnan menestymisen edellytys on siirtyä hallintokeskeisestä näkökulmasta palvelemaan ketterästi kuntalaisia ja yrityksiä sekä johtamaan erilaisia verkostoja. Kuntiin on luotava aito kokeilukulttuuri, joka mahdollistaa toimintojen kehittämisen ja sitä kautta tuottavuuden kasvun. Tämä vaatii vaihtuvia ja joustavia verkostoja, joissa julkiset ja yksityiset ovat tasaveroisia kumppaneita.

Toteuttaja:
Taloustutkimus Oy

Tilaajat:
INFRA ry
Koneyrittäjien Liitto ry
Rakennusliitto ry
Suomen Yrittäjät ry

Selvitys: Kuntien infra kuntoon -selvitys
Kalvosarja: Taloustutkimuksen kalvosarja