Tutkimus

Kuntien liiketoiminta

26.11.2020

Esipuhe

Kuntien liiketoiminta eri toimialoilla on laajaa kuten tämä tutkija Pekka Lithin ansiokas raportti osoittaa. Kilpailun ja markkinoiden toimivuuden näkökulmasta julkisessa liiketoiminnassa on ongelmia, sillä usein julkiset ja yksityiset toimijat eivät lähde kilpaan reiluista lähtökohdista.

Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa tasapuolista kilpailuasetelmaa yksityisen ja julkisen liiketoiminnan välillä. Ilman sääntelyä julkinen sektori voisi harjoittaa yritysten kanssa kilpailevaa liiketoimintaa, mutta ilman riskiä konkurssista, veroetujen turvin sekä ilman altistusta kilpailulle.

Nykyinen kilpailuneutraliteettisääntely ei toimi riittävän tehokkaasti. Kilpailuneutraliteetin valvonta on osa kilpailusääntelyä, jonka tarkoituksena on turvata tehokkaasti toimivien yritysten mahdollisuutta pysyä markkinoilla. Tehokkaasti toimivan yrityksen poistuminen markkinoilta esimerkiksi kilpailuneutraliteettiongelmista johtuen, heikentää markkinoiden kilpailua ja yksityisen sektorin työllisyyttä sekä lisää tehottomuutta. Julkisen liiketoiminnan ei tule kilpailla markkinoilla epäreilulla tavalla. Kuntien tulee arvioida tarkasti, minkälaista liiketoimintaa niiden on ylipäätään tarkoituksenmukaista harjoittaa. Niissä tapauksissa, joissa kunnat päättävät markkinoilla toimia, on kilpailuneutraliteetista huolehdittava.

Tahdomme esittää lämpimät kiitokset selvityksen tehneelle tutkija Pekka Lithille.

Helsingissä 26.11.2020

Jyri Häkämies, Auli Hänninen, Mikael Pentikäinen ja Juho Romakkaniemi

» Tutustu Kuntien liiketoiminta -raporttiin

» Lue tiedote: Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen vaatimus: Kuntayhtiöt pois markkinoita häiritsemästä