Tutkimus

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

18.2.2005

Yhteenveto

Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Kyselyn tärkeimmät tulokset olivat seuraavat:

  • ¾ vastaajista olisi valmis palkkaamaan pitkäaikaistyöttömän, mikäli työnantajan työsopimukseen liittyvää riskiä alennettaisiin. Täten toimenpiteillä, jotka alentavat tätä riskiä olisi todennäköisesti merkittävä vaikutus yritysten haluun työllistää työntekijöitä, joiden kyky työllistyä avoimelle sektorille on nykyisellään rajallinen.
  • Vastaajien mukaan selvästi vaikuttavimmat toimet pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi olisivat yksilöperusteisen irtisanomissuojan alentaminen sekä mahdollisuus saada pitkäaikaistyötön töihin vuokratyöntekijänä.
  • Yritykset uskoivat, että nykyisistä aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteistä tukityöllistäminen lisäisi eniten pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen todennäköisyyttä. Myös työharjoittelun sekä työttömälle tarjottavan oppisopimuksen uskottiin lisäävän pitkäaikaistyöttömän työllistymisen todennäköisyyttä. Työvoimakoulutuksen työllistymisvaikutus koettiin sen sijaan rajalliseksi.

>> Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön.

Lisätietoja:
Johtaja Rauno Vanhanen, p. (09) 2292 2935
Pääekonomisti Jarkko Soikkeli, p. (09) 2292 2928, jarkko.soikkeli@yrittajat.fi