Tutkimus

Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva

1.2.2004

Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen?

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyysturvan määräytymistä sellaisissa monimuotoisissa työurissa, joissa palkkatyö, yrittäjyys ja työttömyys vuorottelevat. Monimuotoisten työurien työttömyysturvan vuorovaikutusta tarkastellaan sekä ihmisten toimeentulon että työllistymisen kannustimien näkökulmasta. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisteristä muodostettua yksilötason seuranta-aineistoa vuosilta 1996-2000. Aineisto kattaa eri rekistereistä kerättyjä tietoja noin 4,1 miljoonasta työikäiseen väestöön kuuluneesta henkilöstä. Monimutkaiset työttömyysturvasäännökset koskettavat vuosittain vain hyvin pientä joukkoa ihmisiä. Työttömyysturvasäännöksiä voitaisiin yksinkertaistaa lisäämättä juurikaan valtion työttömyysturvamenoja. Samalla ihmisten työttömyysturva ja yrittäjäksi ryhtymisen kannustimet paranisivat.

Pasi Holm – Maritta Onnela 2004.

PDF-muodossa oleva tutkimus