Tutkimus

Nuoren yrittäjän ohjelma

1.2.2002

Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomessa nuoret ovat hyvin koulutettuja. Erittäin suuri osa nuorista saa vähintään ammatillisen, korkeatasoisen peruskoulutuksen. Lisäksi nuorten asenteet yrittämiseen ovat Suomessa myönteisiä.

Kansainvälisen Gem-tutkimuksen mukaan Suomessa asenteet yrittämiseen olivat toiseksi positiivisimmat. Lisäksi kotimaisissa tutkimuksissa on todettu nuorten yrittäjyysasenteiden olevan muuta väestöä myönteisempiä.

Yrittämisen perusajatus ja voiton tavoittelu hyväksytään yleisesti yhteiskunnassa, mutta näistä positiivisista seikoista huolimatta Suomessa varsin pieni osa nuorista kuitenkin aloittaa oman yritystoiminnan. Käytännössä palkkatyö osoittautuu houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin riskialtis yrittäjän ammatti. Kuitenkin olisi tärkeätä saada nuoret kiinnostumaan nykyistä enemmän yrittäjyydestä. Yhteiskunnan joustavuuden ja dynaamisuuden lisäämiseksi nuorilla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet kokeilla eri elämänuria, myös yrittäjyys-vaihtoehtoa. Näin turvattaisiin jatkajia toimiville eläkeikää lähestyvien yrittäjien johtamille yrityksille ja helpotettaisiin Suomen korkeaa nuorisotyöttömyyttä.

Tässä ohjelmassa on nostettu esiin sellaisia asioita, jotka vaikuttavat myönteisesti nuoren yrittäjän toimintaolosuhteisiin ja mahdollisuuksiin sekä siten myös edesauttavat nuorten ohjautumista yrittäjän ammattiin. Nuori yrittäjä kohtaa ammatissaan samalla tavalla yrittämisen peruskysymykset ja ongelmat kuin varttuneemmat yrittäjät. Näin ollen yrittämisen yleiset perusvaikeudet ovat myös nuorten yrittäjien ongelmia. Näiden ongelmien ratkaiseminen auttaa siten myös nuoria yrittämisen polulla. Näistä yleisistä kysymyksistä esillä on tässä muistiossa sellaisia, joilla on erityistä vaikutusta nuoren yrittäjän kannalta. (Kts. Suomen Yrittäjien ”Yksinyrittäjien ja muiden pienyrittäjien toimintaolosuhteiden parantaminen”.)

Nuoreen ikään liittyy kuitenkin sellaisia erityispiirteitä, jotka saattavat vaikeuttaa yrittäjänä toimimista ja yrittäjäksi ryhtymistä. Tällaisia Nuoren yrittäjän ohjelma Suomen Yrittäjät 2002 ovat mm. kokemuksen puute ja normaalista elämänkaaresta johtuvat asiat, kuten perheen perustaminen ja kouluttautuminen samoihin aikoihin yritystoiminnan aloittamisen kanssa. Tässä ohjelmassa on kiinnitetty näihin kysymyksiin erityistä huomiota ja pyritty löytämään niihin ratkaisuja nuorten yrittäjäuran mahdollistamiseksi. Ohjelmassa ei ole puututtu koulutuksen yrittäjäkasvatukseen muuten kuin koskien nuorta, joka on jo tehnyt päätöksensä ryhtyä yrittäjäksi tai toimii jo yrittäjänä.

Helmikuussa 2002
Suomen Yrittäjät ry

>> Nuoren yrittäjän ohjelma
>>
Nuoren yrittäjän ohjelman tausta-aineistoa: tilastoja (PowerPoint-tiedosto)