Tutkimus

Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020

29.6.2020

Edellinen Valtakunnallinen omistajanvaihdospalveluiden evaluointitutkimus julkaistiin 2014. Se antoi suosituksia alueellisten palveluiden järjestämiseksi. Nyt kuusi vuotta myöhemmin oli aika päivittää tämä tutkimus ja tarkastella sitä, mikä on alueellinen tilanne ja miten suosituksiin tartuttu ja miten suosituksia olisi syytä päivittää.

Tämän tutkimuksen tilaaja on Omistajanvaihdosfoorumi, joka perustettiin vuoden2017 lopulla. Ov-foorumissa on mukana edustava joukko julkisia ja markkinaehtoisiatoimijoita sekä yrittäjäjärjestöjä. Mukana on myös tutkijoita ja organisaatioita, joilla merkittävä on kontaktirajapinta yrittäjiin. Yhteistä näille toimijoille on se, että kukin mukana oleva organisaatio näkee yritysten onnistuneet omistajanvaihdokset omalle tai edustamansa sidosryhmän toiminnalle merkittävänä asiana. Omistajanvaihdokset ovat kasvun ja uudistumisen väline yrittäjille, mahdollisuus aloittaa tai kasvattaa liiketoimintaa, alueellisen vireyden ja verotulojen varmistaja, osaamisen jaomaisuuden kartuttaja ja liiketoiminnan lähde.

Omistajanvaihdosfoorumin toiminnan yksi kulmakivistä on tutkimustiedonhankkiminen täsmällisen tilannekuvan hahmottamiseksi ja sen päivittämiseksi. Näin voidaan varmistaa se, että toimenpiteet, joita omistajanvaihdosten edistämiseksi tehdään ovat tarpeellisia ja osuvia. Koronakriisi aiheutti omistajanvaihdoksiinhetkellisen pysähdyksen. Nyt tilanne on kulkemassa kohti aikaisempaa normaalia. Kriisi vaikuttaa yritysten tuloksentekokykyyn ja sitä kautta yritysten arvoon. Hyvin hoidetuille yrityksille on yritysmarkkinoilla aina kysyntää.

Omistajanvaihdosten edistämistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Edistämistyötä on tehty useimmiten hankkeina, joista varhaisimmat on aloitettu jo 2000-luvunalussa. Hankkeilla on hyvät puolensa, mutta omistajanvaihdosten edistämistyön tulisi olla jatkuvaa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Uudet yrittäjäpolvetseuraavat toisiaan ja omistajanvaihdos on usein ainutkertainen tapahtuma yrittäjälle. Omistajanvaihdosprosessit ovat usein hyviä pitkiä. Aika yrittäjän ensimmäisestä ajatuksesta omistajanvaihdoksen toteutumiseen saattaa olla monia vuosia. Vastaavaa pitkäjännitteisyyttä tulisi olla myös edistämistyössä, jos kohta yrittäjiä tulee kannustaa toimimaan tässä asiassa ripeästi.

Uskomme, että tämän tutkimuksen suositusten käyttöönotolla omistajanvaihdostenedistämistyö ottaa askeleen eteenpäin ja yritysmarkkinat kehittyvät.

Tutkimuksen tekivät Juha Tall, Elina Varamäki ja Marja Katajavirta.

Kiitämme heitä ansiokkaasta ja asiantuntevasta työstä. Yhteistyö kanssanne oli erinomaisen sujuvaa. Kiitokset ansaitsevat myös tutkimuksen kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneet asiantuntijat.

Jari Huovinen
Ov-foorumin puheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto

Mika Haavisto
Ov-foorumin sihteeri
Suomen Yrittäjät

» Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020