Tutkimus

Opiskelijasta yrittäjäksi – opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014—2015

15.7.2015

Opiskelijasta yrittäjäksi — opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014—2015

Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan näyttää 2000-luvun aikana kasvaneen. Suhteessa eniten kasvua vaikuttaa tapahtuneen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden piirissä. Tähän viittaisivat paitsi yksittäiset kyselytutkimukset myös arkiset havainnot kampuksilta. Suunta on ilahduttava, sillä korkeasti koulutetuille yrittäjille on tulevaisuudessa entistä enemmän tilausta.

Opiskelijayrittäjyyden ilmiöitä on tutkittu varsin vähän. Korkeakoulupohjaista yrittäjyyttä tukevat oppilaitostason toimenpiteet sekä kansallinen koulutuspolitiikka edellyttäisivät kuitenkin tuekseen tähänastista vankempaa tutkimustietoa. Suomen Yrittäjät on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa osaltaan kirkastamassa käsitystä korkea-asteen opiskelijoiden ja yrittäjyyden suhteesta tällä vuonna 2015 toteutetulla Opiskelijasta yrittäjäksi -selvityksellä.

Selvitys perustuu vuoden 2014 Opiskelijabarometrin tiedonkeruuseen. Barometri toteutettiin korkeakouluittain ja koulutusaloittain ositettuna satunnaisotantana, ja siihen vastasi n. 5 800 opiskelijaa.

Lue tulokset tiiviisti tästä »

Lue koko tutkimus tästä »

Lue tiedote: Viidennes korkeakouluopiskielijoista aikoo yrittäjiksi