Tutkimus

Opiskelijasta yrityksen omistajaksi? — omistajanvaihdoshankkeista Jatkajakouluiksi

3.11.2020

ESIPUHE

Suomi on polttavan kysymyksen edessä: kuinka löytää jatkaja niihin tuhansiin yrityksiin, jotka ovat lähivuosina omistajanvaihdoksen edessä. On ilmiselvää, että tarvitsemme yrittäjäkenttään uutta verta ja nuoren sukupolven tekijöitä. Samaan aikaan oppilaitoksissa kyllä koulutetaan yrittäjyyteen, mutta pääpaino on usein startup-toiminnassa. Tähän tarvitaan muutos. Siksi halusimme kartoittaa ammattikorkeakoulujen kokemuksia ns. jatkajakouluista tai niihin rinnastettavista hankkeista. Näissä opintokokonaisuuksissa on ideana, että opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.

Jatkajakoulu ei ole ajatuksena tai toimintamallina mitenkään uusi. Suomessakin jatkajakouluja on esiintynyt vaihtelevalla intensiteetillä jo melko pitkään. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkoston (FINPIN) johdolla jatkajakouluja lanseerattiin oppilaitoksiin jo toistakymmentä vuotta sitten. Viime vuosina toiminta on kuitenkin hiipunut tai ainakaan jatkajakoulu-nimellä yrittäjyyskoulutusta oppilaitoksissa ei juurikaan esiinny. Tämä on erikoista, koska tarve omistajanvaihdoksille ei ole vuosien saatossa ainakaan vähentynyt.

Käytännössä tarve ja tilaus jatkajakouluille on nyt ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Monilla luopuvilla pienyrittäjillä on suuria vaikeuksia löytää sopivaa jatkajaa elämäntyölleen. Samaan aikaan erilaisten kyselyjen perusteella toimivan yrityksen jatkaminen kiinnostaa nuorisoa jopa enemmän kuin oman yrityksen perustaminen. On sääli, jos tätä yhteiskunnassa virinnyttä nuorten yrittäjyysinnostusta ei saada hyödynnettyä vain siksi, ettei meillä ole riittävästi tavoitteellisia ja vaikutuksiltaan konkreettisia omistajanvaihdosareenoita. Sellaisia, jotka mahdollistaisivat tehokkaasti potentiaalisten jatkajien ja luopuvien yrittäjien kohtaamiset ja yhteistyön.

Tämä Omistajanvaihdosfoorumin tilaama selvitys on luonteeltaan keskustelupaperi. Se nostaa esille joitain keskeisiä peruselementtejä, joiden varaan hyvä jatkajakoulu voisi rakentua. Mitään yleispäteviä ratkaisuja jatkajakoulujen järjestämiseen se ei kuitenkaan vielä tarjoa. Niiden tunnistaminen edellyttää vuorovaikutusta yrittäjien, opiskelijoiden, oppilaitosten ja etujärjestöjen välillä. Toivommekin, että tämä keskustelupaperi kannustaa kaikkia osapuolia aktiiviseen ja rakentavaan dialogiin. Yhdessä suunnitellut ja rakennetut jatkajakoulut voisivat olla parhaimmillaan hyvinkin tehokas keino pienyritysten omistajanvaihdosten edistämisessä.

Jari Huovinen
Ov-foorumin puheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto

Mika Haavisto
Ov-foorumin sihteeri
Suomen Yrittäjät

Lue selvitys:
» Opiskelijasta yrityksen omistajaksi?– omistajanvaihdoshankkeista Jatkajakouluiksi

Lue tiedote:
» Oppilaitoksista vauhtia omistajanvaihdoksiin: opiskelijat yrityskaupan kautta yrittäjiksi