Tutkimus

Pankkien palvelumaksut 2008

31.12.2008

Pankkien palvelumaksut 2008

Pankkien listahintoihin perustuvia palvelumaksuja

Vertailussa on tarkasteltu pankkien listahintoihin perustuvia palvelumaksuja alkuvuodesta 2008 tehdyllä kyselyllä pankeille (Nordea, OP-Pohjola, Sampo-pankki, Aktia, Handelsbanken sekä Ålandsbanken). Selvityksessä esiintyvät listahinnat ovat 2.1.2008 voimassa olleita hintoja. Osalla pankkiryhmistä hinnat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat paikallispankeittain.

Yrittäjistä osa maksaa listahintoja. Osa hoitaa asiointinsa erilaisilla pankkien tekemillä pakettitarjouksilla, jotka sisältävät tiettyjä palveluita (rajoitetun määrän) tiettyyn maksuun. Tällöin erillisistä tapahtumista koituvia maksuja ei peritä.

Selvityksessä tarkastellaan esimerkinomaisesti muutamien keskeisimpien palvelujen listahintoja yleisimmissä pankeissa. Nykyään käytännössä edellytetään jonkinlaisen verkkopankkipalvelun tai pankkiyhteysohjelman käyttöä. Näin ollen hintoihin liittyy myös käyttö/kuukausimaksuja ja konekielistä järjestelmää käyttöönotettaessa perittäviä investointi/kertamaksuja. Myös ns. eräsiirtoihin saattaa liittyä joissakin pankeissa aineistokohtaisia maksuja.

Lähtevien maksujen hinnat (0–20 senttiä) ovat pääsääntöisesti matalampia kuin saapuvien (0–50 senttiä). Lisäksi viitteettömien maksujen hinnat ovat usein selvästi (3–5 kertaa) korkeampia kuin viitteellisten. Asiakkaan pankkikorttimaksu maksupäätteellä aiheuttaa yritykselle keskimäärin 3 sentin kustannuksen. Luottokorttimaksuistakin pari pankkia perii vastaavan maksun. Päiväkassan laskennasta pankit laskuttavat kertamaksun sekä usein myös setelien ja kolikoiden määrään ja/tai arvoon perustuvan lisämaksun. Myös kiinteähintaisia paketteja löytyy useilta pankeilta.

Yhden palkan maksusta aiheutuu 0–13 sentin kustannus. Maksuliikenteen seuraaminen tapahtuu usein nykyään verkkopankkipalvelun tai pankkiyhteysohjelman kautta. Jo ensimmäinen paperinen tiliote maksaa 1,00–1,70 euroa lukuun ottamatta Handelsbankenia, jossa ensimmäinen tiliote on ilmainen. Sähköiset tiliotteet ovat usein ilmaisia, mutta tietyissä pankeissa ja tapauksissa kustannus on 10–50 senttiä kappaleelta. Verkkopankkien ja pankkiyhteysohjelmien kuukausikustannukset ovat 3–20 euroa.

Tämän vuoden pankkipalvelumaksuselvityksessä on uutuutena kerätty tiedot e-laskutuksen ja verkkomaksupainikkeiden hinnoista. E-laskuun siirtyminen ja e-laskupalvelujen ottaminen omasta pankista nostaa luonnollisesti lisäpalvelun myötä pankkipalvelukustannuksia. Vastapuolena on kuitenkin otettava huomioon syntyneet säästöt siitä, että ei tarvitse lähettää paperista laskua kirjekuorineen ja pos-timaksuineen, sekä se, että työaikaa säästyy niin laskua lähetettäessä kuin mak-settaessakin. E-laskupalveluita tarjoavat myös muut tahot kuin pankit.

Yleisin palvelumaksu on 25 senttiä niin vastaanotetulta kuin muodostetulta ja lähetetyltä e-laskulta. Ålandsbankenissa e-laskun vastaanottaminen on ilmaista, mutta lähetettävien e-laskujen hinta nousee 0 sentistä 25 senttiin. Sampo-pankissa e-laskun hinnaksi on muodostunut 18,3 senttiä lähetetyltä ja 36 senttiä vastaanotetulta laskulta. Nordeassa e-laskun hinta on 60 senttiä verkkopalvelussa, mutta eräsiirtopalvelussa 15–45 senttiä kappaleelta. Paria pankkia lukuun ottamatta e-laskupalveluista peritään myös kuukausimaksuja ja palveluun liittyy käyttöönottomaksuja. Vielä suuremmat säästöt e-laskusta tulevat, jos e-laskutus voidaan integroida kiinteästi osaksi yrityksen kirjanpitoa ja muuta tietohallintoa niin, että laskujen ja muiden papereiden käsittelyä ja atk-järjestelmiin syöttöä voidaan vähentää merkittävästi.

Verkkomaksupainikkeen käyttöönotosta peritään useissa pankeissa käyttöönottomaksu. Verkkomaksupainikkeen hinnoitteluperiaatteet ovat samat kaikissa pankeissa. Yleisin kuukausimaksu on 10 euroa. Aktiassa maksu on 15 ja Nordeassa 17 euroa kuukaudessa. Vastaanotetusta maksusta peritään 34 tai 35 senttiä lukuun ottamatta Handelsbankenia, jonka palvelumaksu on 10 senttiä maksulta.

Vuodesta 2007 listapalvelumaksut eivät ole muuttuneet muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta: Päiväkassan laskennan hinnoittelu on noussut OP-Pohjolassa. Aktia ja Nordea ovat nostaneet paperitiliotteiden hintoja. Verkkopankin kuukausimaksua on nostettu Sampo-pankissa ja laskettu Aktiassa. Pankkikorttimaksun vastaanottamisesta ei peritä enää maksua Handelsbankenissa.

Selvityksessä kuvataan kahden esimerkkiyrityksen maksuja pankkiryhmien listahintojen perusteella. Pankkipalvelumaksujen merkitystä kuvataan eri palveluiden todellisten arvioitujen käyttökertojen perusteella. Esimerkkiyritysten maksut vaihtelevat merkittävästi. Syynä tähän on se, että toisissa pankeissa tietyistä palveluista peritään (korkeampia) kiinteitä kuukausimaksuja ja toisissa taas (korkeampia) tapahtumakohtaisia maksuja.

Yrittäjien on perusteltua kerätä aika ajoin tietoa yrityksen maksuliikenteestä ja pyytää tarjoukset eri pankeista. Vertailussa huomioon täytyy ottaa myös lainanhoitokulut ja sijoittamisesta koituvat kulut sekä näin pyrkiä valitsemaan edullisin vaihtoehto ja toimintamalli. Vertaaminen ei ole kuitenkaan helppoa hinnoitteluperusteiden ollessa osittain erilaisia eri pankeissa.

Selvitys pdf-muodossa
Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845