Tutkimus

Pankkien palvelumaksut 2009

31.12.2009

Suomen Yrittäjien tekemässä vertailussa on tarkasteltu pankkien listahintoihin perustuvia palvelumaksuja alkuvuodesta 2009 tehdyllä kyselyllä pankeille (Nordea, OP-Pohjola, Sampo-pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä Suupohjan Osuuspankki). Selvityksessä esiintyvät listahinnat ovat 2.1.2009 voimassa olleita hintoja. Osalla pankkiryhmistä hinnat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat paikallispankeittain.

Yrittäjistä osa maksaa pankkien listahintoja. Osa hoitaa asiointinsa erilaisilla pankkien tekemillä palvelupaketeilla, jotka sisältävät rajoitetun määrän palveluita kiinteään maksuun. Tällöin erillisistä tapahtumista koituvia maksuja peritään vain, jos ne ylittävät paketin sisältämän palvelumäärän.

Selvityksessä tarkastellaan esimerkeillä muutamien keskeisimpien palvelujen listahintoja yleisimmissä pankeissa. Esimerkkiyritysten palvelumaksukustannukset vaihtelevat merkittävästi. Syynä tähän on se, että toisissa pankeissa tietyistä palveluista peritään (korkeampia) kiinteitä kuukausimaksuja ja toisissa taas (korkeampia) tapahtumakohtaisia maksuja.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa pankkikortin, luottokortin tai uuden Debit-kortin vastaanottamista, lähteviä ja saapuviamaksuja, palkkojen maksua, tiliotteita sekä päiväkassan laskentaa. Nykyään käytännössä edellytetään jonkinlaisen verkkopankkipalvelun tai pankkiyhteysohjelman käyttöä. Selvityksessä on kerrottu myös niihin liittyvistä käyttö- ja kuukausimaksuista sekä investointi- tai kertamaksuista.

Pankkipalvelumaksuja selvitettäessä on kerätty tiedot myös e-laskutuksen ja verkkomaksupainikkeiden hinnoista. E-laskuun siirtyminen ja e-laskupalvelujen ottaminen omasta pankista nostaa luonnollisesti lisäpalvelun myötä pankkipalvelukustannuksia. Vastapuolena on kuitenkin otettava huomioon syntyneet säästöt siitä, että ei tarvitse lähettää paperista laskua kirjekuorineen ja postimaksuineen, sekä se, että työaikaa säästyy niin laskua lähetettäessä kuin maksettaessakin. E-laskupalveluita tarjoavat myös muut tahot kuin pankit. E-laskutuksesta tulee säästöjä erityisesti, jos se voidaan integroida kiinteästi osaksi yrityksen kirjanpitoa ja muuta tietohallintoa niin, että laskujen ja muiden papereiden käsittelyä ja atk-järjestelmiin syöttöä voidaan vähentää merkittävästi.

Tämän vuoden pankkien palvelumaksuja kartoittavassa selvityksessä on aikaisemmista selvityksistä poiketen myös pankkien tarjoamat palvelupaketit. Palvelupaketteja kuvaillaan samojen esimerkkiyritysten maksuliikenteen avulla kuin listahintojakin. Paketit voivat esimerkiksi yrityksen maksuliikenteestä johtuen olla listahintoja edullisempi vaihtoehto. Tarkastelluissa esimerkkitapauksissa palvelupaketit ovat listahintojen käyttöä edullisempia. Suurimmat säästöt tulevat saapuvista ja lähtevistä maksuista sekä verkkopankin kuukausimaksuista.

Vuodesta 2008 listapalvelumaksut eivät ole muuttuneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta: Päiväkassan laskennan hinnoittelu on noussut OP-Pohjolassa, verkkopankin kuukausimaksua on nostettu Nordeassa ja Sampo-pankki on muuttanut e-laskupalveluiden hinnoittelua.

Yrittäjien on perusteltua kerätä aika ajoin tietoa yrityksen maksuliikenteestä ja pyytää tarjoukset eri pankeista. Vertailussa huomioon täytyy ottaa myös lainanhoitokulut ja sijoittamisesta koituvat kulut sekä näin pyrkiä valitsemaan edullisin vaihtoehto ja toimintamalli. Vertaaminen ei ole kuitenkaan helppoa hinnoitteluperusteiden ollessa osittain erilaisia eri pankeissa.

>> Pankkien palvelumaksut 2009 -vertailu
>> Taulukko: Palvelumaksut 2.1.2009

Lisätietoja:

johtaja Risto Suominen, ’); // –> , 09-2292 2932
ympäristöekonomisti Eini Lemmelä, ’); // –> , 092292 2843

Pankkien palvelumaksut 2009