Tutkimus

Pankkien palvelumaksut 2010

31.12.2010

Suomen Yrittäjien tekemässä vertailussa on tarkasteltu pankkien listahintoihin perustuvia palvelumaksuja alkuvuodesta 2010 tehdyllä kyselyllä pankeille (Nordea, OP-Pohjola, Sampo Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki sekä Tapiola Pankki). Selvityksessä esiintyvät listahinnat ovat 4.1.2010 voimassa olleita hintoja. Osalla pankkiryhmistä hinnat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat paikallispankeittain.

Yrittäjistä osa maksaa pankkien listahintoja. Osa hoitaa asiointinsa erilaisilla pankkien tekemillä palvelupaketeilla, jotka sisältävät rajoitetun määrän palveluita kiinteään maksuun. Tällöin erillisistä tapahtumista koituvia maksuja peritään vain, jos ne ylittävät paketin sisältämän palvelumäärän.

Selvityksessä tarkastellaan päiväkassan laskennan, saapuvien ja lähtevien maksujen, pankki-, Debit- ja luottokorttimaksujen, tiliotteiden, palkkojen maksujen sekä verkkopankki- ja pankkiyhteysohjelmien kustannuksia. Myös e-laskutuksen ja verkkomaksupainikkeiden hinnoista on kerätty tiedot. E-laskuun siirtyminen ja e-laskupalvelujen ottaminen omasta pankista nostaa luonnollisesti lisäpalvelun myötä pankkipalvelukustannuksia. Vastapuolena on kuitenkin otettava huomioon syntyneet säästöt siitä, että ei tarvitse lähettää paperista laskua kirjekuorineen ja postimaksuineen, sekä se, että työaikaa säästyy niin laskua lähetettäessä kuin maksettaessakin. E-laskupalveluita tarjoavat myös muut tahot kuin pankit.

Vuodesta 2009 Nordea ja OP-Pohjola ovat korottaneet useita yksittäisiä listapalvelumaksuja. Ålandsbanken on nostanut saapuvien maksujen sekä paperitiliotteiden hintoja, ja tarjoaa nykyisin yrityksille sähköisiä palveluita ainoastaan pankkiyhteysohjelmalla, ei verkkopankissa. Aktian päiväkassan laskennan hinnoittelu on muuttunut, ja laskentaan liittyvä aiemmin peritty 55 euron kuukausimaksu on poistunut.

Selvityksessä kuvataan kahden esimerkkiyrityksen maksuja pankkiryhmien listahintojen ja palvelupakettien perusteella. Pankkipalvelumaksujen merkitystä kuvataan eri palveluiden arvioitujen käyttökertojen perusteella. Esimerkkiyritysten palvelumaksukustannukset vaihtelevat merkittävästi. Pankkien erilaisista hinnoitteluperiaatteista riippuen tapahtumien määrä ja osittain myös se, mitä palveluita käytetään, vaikuttaa pankkien edullisuuteen.

Yrittäjien on perusteltua kerätä aika ajoin tietoa yrityksen maksuliikenteestä ja pyytää tarjoukset eri pankeista. Vertailussa huomioon täytyy ottaa myös lainanhoitokulut ja sijoittamisesta koituvat kulut sekä näin pyrkiä valitsemaan edullisin vaihtoehto ja toimintamalli. Vertaaminen ei ole kuitenkaan helppoa hinnoitteluperusteiden ollessa osittain erilaisia eri pankeissa.

>> Pankkien palvelumaksut 2010

Pankkipalvelumaksujen vertailun on päivittänyt vuonna 2010

Suomen Yrittäjät
ympäristöekonomisti
Johanna Hietamäki
puhelin (09) 2292 2834
johanna.hietamaki@yrittajat.fi