Tutkimus

Pankkien palvelumaksut 2013

6.6.2013

TIIVISTELMÄ

Tämän selvityksen tarkoituksena on vertailla pankkien palvelumaksuja pk-yrityksille. Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiltä saatujen tietojen mukaan yritysten pankkipalveluista maksamat hinnat vaihtelevat merkittävästi. Osa yrityksistä maksaa pankkien listahintoja, osa maksaa pankin kanssa erikseen sovittuja hintoja tai käyttää pankin valmista palvelupakettia. Selvityksemme kohdistuu listahintoihin ja valmiiden palvelupakettien hintoihin. Selvitys on toteutettu maaliskuussa 2013 pankeille lähetetyllä kyselyllä. Kyselyyn vastasivat Aktia, Handelsbanken, Helsingin OP Pankki, Nooa Säästöpankki, Nordea, Suupohjan Osuuspankki ja Tapiola Pankki. Selvityksen hinnat ovat 1.3.2013 voimassa olleita hintoja. Osalla pankeista hinnat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat paikallispankeittain.

Selvityksessä tarkastellaan keskeisimpien pankkipalvelujen hintoja yleisimmissä pan-keissa. Pankkipalveluiden hinnat ovat yleensä tapahtumakohtaisia. Nykyään käytännössä edellytetään jonkinlaisen verkkopankkipalvelun tai pankkiyhteysohjelman käyttöä. Näin ollen hintoihin liittyy myös käyttö- ja kuukausimaksuja sekä konekielistä järjestelmää käyttöönotettaessa perittäviä investointi- tai kertamaksuja. Myös niin sanottuihin eräsiirtoihin saattaa liittyä joissakin pankeissa aineistokohtaisia maksuja.

Yhtenäisen euromaksualueen toteuttamisen myötä kansalliset pankkikortit ovat kor-vautuneet kansainväliseen käyttöön tarkoitetuilla Debit-kortteilla. Luottokorttien tai yhtenäisen euromaksualueen Debit-korttien vastaanottamisesta on tehtävä sopimus Nets Oy:n eli entisen Luottokunnan kanssa. Nets Oy perii Debit-kortilla ja luottokortilla maksamisesta maksujen arvoon perustuvat hinnan. Jotkin pankit perivät kortilla maksamisesta Nets Oy:n maksujen lisäksi myös omat tapahtumakohtaiset maksunsa, jotka ovat 0-6 senttiä maksulta.

Saapuvien maksujen hinnat (0–50 senttiä) ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin lähtevien (0–20 senttiä). Lisäksi viitteettömien maksujen hinnat ovat joissain pankeissa selvästi korkeampia kuin viitteellisten. Päiväkassan laskennasta pankit laskuttavat yleensä kertamaksun sekä usein myös setelien ja kolikoiden määrään ja/tai arvoon perustuvan lisämaksun. Yhden palkan maksusta aiheutuu 0–16 sentin kustannus. Maksuliikenteen seuraaminen tapahtuu nykyään usein verkkopankkipalvelun tai pankkiyhteysohjelman kautta. Jo kuukauden ensimmäinen paperinen tiliote maksaa 1,00–5,00 euroa lukuun ottamatta Handelsbankenia, jossa saa ilmaiseksi yhden paperisen tiliotteen kuukaudessa. Sähköiset tiliotteet ovat useassa pankissa maksullisia ja maksavat 10-70 senttiä kappaleelta. Handelsbankenissa saa yhden ilmaisen sähköisen tiliotteen kuukaudessa ja Tapiola Pankin verkkopankissa tiliotteet ovat ilmaisia. Verkkopankkien ja pankkiyhte-ysohjelmien kuukausimaksut ovat 2,50–15 euroa.

Tänä vuonna pankeilta on kysytty ensikertaa myös ulkomaan valuutassa olevien saapuvien ja lähtevien maksujen hinnat. Saapuvista ja lähtevistä ulkomaan valuutassa olevista maksuista peritään 4-8 euroa maksulta.

Pankkipalvelumaksuselvityksessä on kerätty tiedot myös e-laskutuksen ja verkkomaksupainikkeiden hinnoista. E-laskuun siirtyminen ja e-laskupalvelujen ottaminen omasta pankista nostaa luonnollisesti lisäpalvelun myötä pankkipalvelukustannuksia. Vastapuolena on kuitenkin otettava huomioon säästöt siitä, että ei tarvitse lähettää paperista laskua kirjekuorineen ja postimaksuineen, sekä se, että työaikaa säästyy niin laskua lähetettäessä kuin maksettaessakin. E-laskupalveluita tarjoavat myös muut tahot kuin pankit. Pankeissa veloitus niin vastaanotetulta kuin muodostetulta ja lähetetyltä e-laskulta vaihtelee noin 25 sentistä 62 senttiin per lasku. Muutamaa pankkia lukuun ottamatta e-laskupalveluista peritään myös kuukausimaksuja ja palveluun liittyy käyt-töönottomaksuja. E-laskutuksesta tulee säästöjä erityisesti, jos se voidaan integroida kiinteästi osaksi yrityksen kirjanpitoa ja muuta tietohallintoa niin, että laskujen ja muiden papereiden käsittelyä ja atk-järjestelmiin syöttöä voidaan vähentää merkittävästi.

Verkkomaksupainikkeesta peritään yleensä kuukausimaksu ja tapahtumakohtainen maksu vastaanotetuista verkkomaksuista. Joissakin pankeissa peritään myös verkko-maksupainikkeen käyttöönottomaksu. Verkkomaksupainikkeen kuukausimaksu on 10-25 euroa. Vastaanotetusta maksusta peritään 10–40 senttiä. Käyttöönottomaksut vaihtelevat 50 eurosta 170 euroon.

Vuodesta 2010 Aktia, Helsingin OP Pankki, Nordea, Nooa Säästöpankki ja Suupohjan Osuuspankki ovat korottaneet useita yksittäisiä listapalvelumaksuja. Tapiola Pankki on nostanut vain e-laskujen kappalehintaa 24,4 sentistä 24,8 senttiin kappaleelta. Toisaalta Tapiola Pankin Debit-korttimaksujen välityspalvelu ja päiväkassan laskentapalvelu eivät olleet vielä käytössä, kun vuoden 2010 selvitys pankkien palvelumaksuista tehtiin. Handelsbanken on nostanut pankkiyhteysohjelman käyttöönottomaksua 120 eurosta 250 euroon, laskenut viitteettömien saapuvien maksujen hintaa 50 sentistä 15 senttiin kappaleelta sekä muuttanut sähköisen tiliotteen hinnoittelua siten, että tilikohtainen kuukausimaksu on poistunut ja nykyisin saa vain yhden sähköisen tiliotteen ilmaiseksi, kun aikaisemmin niillä ei ollut kappalehintaa ollenkaan.

Selvityksessä kuvataan kahden esimerkkiyrityksen maksuja pankkiryhmien listahintojen perusteella. Pankkipalvelumaksujen merkitystä kuvataan eri palveluiden arvioitujen käyttökertojen perusteella. Esimerkkiyritysten palvelumaksukustannukset vaihtelevat merkittävästi. Pankkien erilaisista hinnoitteluperiaatteista riippuen tapahtumien määrä ja osittain myös se, mitä palveluita käytetään, vaikuttaa pankkien edullisuuteen.

Vuoteen 2010 verrattuna seitsemän työntekijän palvelualan esimerkkiyrityksen kustannukset pankkipalveluista nousevat pankkien listahintojen muutosten johdosta Suupohjan Osuuspankin palveluista noin 9 %, Aktian palveluista noin 12 %, Helsingin OP Pankin palveluista noin 22 %, Nordean palveluista noin 25 % ja Nooa Säästöpankin palveluista noin 33 %. Esimerkkiyrityksille koituvat kustannukset Handelsbankenin palveluista lukuun ottamatta päiväkassan laskentaa vähenevät noin 10 % vuoteen 2010 verrattuna.

Neljän työntekijän kaupanalan esimerkkiyritykselle vastaava kustannusten nousu Aktian palveluista on noin 7 %, Nooa Säästöpankin palveluista noin 23 %, Helsingin OP pankin palveluista noin 25 % ja Nordean palveluista noin 30 % vuoteen 2010 verrattuna. Esimerkkiyrityksen kustannukset Suupohjan Osuuspankin palveluista vähenevät noin 9 % ja kustannukset Handelsbankenin palveluista lukuun ottamatta päiväkassan laskentaa vähenevät noin 7 % verrattuna vuoteen 2010. Palvelumaksujen muutokset vaikuttavat esimerkkiyrityksiin eri tavoin johtuen eroista eri palveluiden käyttömäärissä esimerkkiyritysten välillä. Kaupanalan esimerkkiyrityksellä on maksutapahtumia huomattavasti runsaammin.

Pankkien tarjoamia palvelupaketteja kuvaillaan samojen esimerkkiyritysten maksuliikenteen avulla kuin listahintojakin. Paketit voivat olla listahintoja edullisempi vaihtoehto esimerkiksi yrityksen maksuliikenteestä johtuen. Tässä selvityksessä tarkastelluissa esimerkkitapauksissa palvelupaketit ovat kalliimpien pankkien listahintoja edullisempia. Suurimmat säästöt tulevat saapuvista ja lähtevistä maksuista sekä verkkopankin kuukausimaksuista. Selvityksessä tarkasteltavien pankkien valmiit palvelupaketit on suunnattu hyvin pienille yrityksille, sillä niiden sisältämät maksutapahtumien määrät ovat pienet. Siten ne eivät sovellu niin hyvin selvityksen kaupanalan esimerkkiyritykselle, jolla maksutapahtumien määrä ylittää pakettien sisältämät määrät.

Tämän selvityksen on laatinut ympäristöekonomisti Eini Lemmelä Suomen Yrittäjistä.

» Pankkien palvelumaksut 2013 raportti

» Pankkien palvelumaksut 2013 kalvosarja

» Lue tiedote: Pankkien yrityksiltä perimissä palvelumaksuissa merkittäviä eroja


LISÄTIETOJA:

Suomen Yrittäjät
Eini Lemmelä
eini.lemmela@yrittajat.fi
p. 09 22922843