Tutkimus

Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa

1.1.2002

Tiivistelmä Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa
Pankkien 90-luvun alkupuolella aloittama käytäntö periä pankkipalvelumaksuja on laajentunut asteittain niin, että Suomessa pankit saavat yritysten maksuliikepalveluista jo noin 150 miljoonan euron vuosituoton. Pankkiasiakkaan on käytännössä vaikeaa kilpailuttaa pankkeja, sillä pankit eivät sanottavasti kilpaile palvelumaksuilla, eikä niiden kehitystä ole merkittävästi seurattu.

Pelkästään kotimaan maksuliikkeessä kaikilla pankeilla on kymmeniä erilaisia palvelukokonaisuuksia ja niistä perittäviä maksuja, joiden sisällöt eivät useinkaan ole vertailukelpoisia. Esimerkiksi kanta-asiakkaille tai suurille yrityksille räätälöidään usein listahinnoista poikkeavia ratkaisuja.

Maksuvertailun tehostamiseksi Suomen Yrittäjät ehdottaa, että Rahoitustarkastus velvoittaa pankit ilmoittamaan yksinkertaisimpien peruspankkipalveluidensa, kuten käteismaksujen, tilisiirtojen ja kassalaskennan hinnat sekä keskeisen sisällön nykyistä vertailukelpoisemmalla tavalla. Niiltä osin kun maksut poikkeavat sopimus- tai tapauskohtaisesti asiakkaan koon tai muun syyn johdosta, tulee pankit velvoittaa ilmoittamaan maksut erikseen määritellyille tyyppiasiakkaille. Lisäksi alan termistö tulee yhdenmukaistaa ja pankkien palvelumaksuhinnastojen tulee olla saatavilla nykyistä helpommin.

Rahoitustarkastuksen tulee tehdä vuosittain selvitys pankkien maksuliikepalkkioiden kehityksestä Suomessa sekä maksukilpailun toimivuudesta pankkipalveluissa. Tämä edellyttää sitä, että useassa maassa toimivat pankit velvoitetaan julkaisemaan Suomesta saadut maksuliikepalkkiotuottonsa nykyistä selvemmin ja luovuttamaan ne Rahoitustarkastukselle vuosittain.

Verkkoasiakkaiden kustannukset ovat alhaisemmat

Palvelumaksuihin vaikuttavat merkittävästi asiointitavat. Pankkikonttorissa asioiva käteisasiakas maksaa aina korkeimmat kertamaksut, kun taas automaateilla ja erilaisilla verkkopääteyhteyksillä maksuliikettään hoitavat pääsevät halvemmalla, etenkin jos tapahtumia on riittävän monta järjestelmien hankintakulujen peittämiseksi. Verkkoasioinnin suosiminen on ollut myös pankkien maksupolitiikan selkeä tavoite.

Yksittäisissä palvelumaksuissa pankkikohtaiset ja alueelliset erot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Suurimmat vaihtelut löytyvät Säästöpankeista, joiden voi yleisesti arvioida tarjoavan palveluitaan edullisimmin. Isoista pankeista Nordealla maksut määräytyvät keskitetysti ja myös Sammossa alueelliset erot ovat vähäisiä.

Myös maakunnittain maksuerot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Useissa maksuissa edullisimmat pankit löytyvät kuitenkin Etelä-Pohjanmaalta. Vuositasolla yritysten palvelumaksut voivat poiketa jopa tuhansia euroja pankista riippuen. Tosin isojen pankkien asiakkailla kustannuserot ovat vähäisempiä.

>> Pankkipalvelumaksut

>> Pankkimaksut Kalvosarja (PowerPoint-tiedosto)

>> Suomen Yrittäjien ehdotukset Kalvosarja (PowerPoint-tiedosto)