Tutkimus

Pk-yritysten rooli Suomessa 2006

31.12.2006

Pk-yritysten rooli Suomessa

Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti keskimäärin 3 500 yrityksellä vuodessa. Vuonna 2006 yritysten määrä kasvoi kuitenkin aidosti noin 8 000 yrityksellä. Tämä oli nopeinta kasvua sitten laman jälkeen 1996–1997. Eniten yrityksiä on syntynyt mikroyritysten, eli alle 10 henkilöä työllistävien, luokkaan.
Vuonna 2006 Tilastokeskuksen Yritysrekisterin perusteella Suomessa oli 250 378 yritystä. Näistä suuria, eli 250 henkilöä tai enemmän työllistäviä, yrityksiä oli 612 eli 0,2 prosenttia. Siten pk-yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuri osa yrityksistä on vieläpä alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä – 93,2 prosenttia yrityksistä.

Yrittäjien määrä vaihtelee suhdanteen mukaan Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksessa. Vuosina 2006–2007 yrittäjiä on ollut noin 230 000. Näistä työnantajayrittäjiä on 90 000 ja yksinyrittäjiä 140 000. Yksinyrittäjien osuus kaikista yrittäjistä on siten yli 60 prosenttia.

Yrittäjyysaste (yrittäjien osuus työllisistä) on koko maassa keskimäärin 9,4 prosenttia. Maakunnista kuusi yltää yli 10 prosenttiin: Itä-Uusimaa, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Matalin yrittäjyysaste on Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Savossa.

Pk-yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä. Yritysrekisterin mukaan yritysten noin 1,4 miljoonasta (kokopäiväisestä) työpaikasta pk-yrityksissä on reilu 850 000, joka on 62 prosenttia koko yrityssektorin työvoimasta. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kummissakin työskentelee vajaa viidennes henkilöstöstä ja mikroyrityksissä neljännes.

Erityisesti pk-yrityksissä henkilöstö on kasvanut viime vuosikymmenen puolivälistä. Uusista yrityksiin syntyneistä työpaikoista lähes 80 prosenttia on syntynyt pk-yrityksiin – ja kaikistakin uusista työpaikoista kaksi kolmasosaa. Pienet yritykset ovat lisänneet henkilöstöään 56 prosentilla, keskisuuret 38 prosentilla ja mikroyrityksetkin 35 prosentilla, kun suurten yritysten henkilöstön lisäys on jäänyt vajaaseen 17 prosenttiin.

Pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia. Tuonnista pk-yritysten osuus on 24 prosenttia ja viennistäkin 13 prosenttia. Lisäksi on otettava huomioon, että monet pk-yritykset toimivat alihankkijoina suuryrityksille, joiden tuotteita ja palveluita viedään ulkomaille. Pk-yrityksistä runsaan neljänneksen tuotteita viedäänkin ulkomaille suoraan tai osana toista tuote- tai palvelukokonaisuutta

Katsauksen on kirjoittanut ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä.

Pk-yritysten rooli Suomessa 2006

Lisätietoja: Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845