Tutkimus

Sähköisen laskun käyttö pk-yrityksessä

16.4.2008

Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa pk-yrityksissä liittyen Euroopan komission käynnistämään asiantuntijaprojektiin, jonka tavoitteena on kehittää Euroopan laajuinen sähköisen laskun standardi ja markkinat. Selvityksen mukaan sähköpostilaskuja lähettävien pk-yritysten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2005 syksyn tasolta, jolloin Suomen Yrittäjät yhdessä Suomen Pankin kanssa teki selvityksen sähköisen laskun käytöstä pk-yrityksissä. Tämän selvityksen merkittävin havainto on se, että lähes puolet pk-yrityksistä, jotka joko käyttävät tai suunnittelevat ottavansa käyttöön sähköisen laskun, toteuttaa sen lähettämällä tavallisen sähköpostin liitteenä pdf-muodossa laskun. Tämän jälkeen seuraavaksi yleisin toimintatapa näyttäisi selvityksen mukaan olevan sähköisen laskun lähettäminen suoraan kirjanpito-ohjelmasta asiakkaalle. Sen sijaan sähköisten laskujen lähettäminen kirjanpito-ohjelmasta ulkopuolisen e-laskupalvelun kautta asiakkaille on selvityksen mukaan selvästi vähäisempää. Sähköpostin liitteenä olevan laskun lähettämistä puoltaa se, että tällöin pankin tai operaattorin kustannukset jäävät pois. Muutoinkin lähes kaksi kolmasosaa vastanneista piti sähköisen laskun eduista tärkeimpänä kustannusten vähenemistä. Sähköisen laskun käyttöä haittaavina ongelmina yrittäjät pitivät sen yhteensopivuusongelmia asiakkaiden järjestelmien kanssa sekä asiakkaiden haluttomuutta ottaa vastaan sähköisiä laskuja. Näiden ohella ongelmina koettiin myös sähköisen laskun yhteensopivuus kirjanpito-ohjelmien kanssa.

Sähköisestä laskusta, tai verkkolaskusta, on puhuttu jo useiden vuosien ajan. Aihe kiinnostaa myös pk-yrittäjiä siitä syystä, että sen avulla voidaan säästää kustannuksia ja nopeuttaa laskutusta. Suomen Yrittäjät teki vuoden 1985 syksyllä yhdessä Suomen Pankin kanssa selvityksen sähköisten maksuliikennevälineiden käytöstä pk-yrityksissä. Tuolloin 11 % vastanneista ilmoitti käyttävänsä laskutuksessaan sähköistä laskua ja arvioivat sen käytön lisääntyvän merkittävästi tulevaisuudessa.

Euroopan komissio on käynnistänyt asiantuntijaprojektin, jonka tarkoituksena on kehittää Euroopan laajuinen sähköisen laskun standardi ja luoda sille myös markkinat. Samaan aikaan on myös valmisteluja käynnissä YK:n taholla maailmanlaajuisen standardin kehittämiseksi. Asia on siten kehitysvaiheessa laajalti maailmassa ja laajalti on myös ymmärretty ne mahdollisuudet, jotka liittyvät sähköisen laskun käyttöönoton yleistymiseen.

Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään Euroopan komission käynnistämään asiantuntijaprojektiin liittyen sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa pk-yrityksissä. Näin saadaan myös vertailutietoa siihen, miten asia on kehittynyt edelliseen tiedusteluun nähden.

Selvityksen on laatinut johtaja Risto Suominen.

Verkkolaskuselvitys
Lisätietoja:

 

Suomen Yrittäjät
johtaja Risto Suominen, p. (09) 2292 2932, risto.suominen@yrittajat.fi
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845, harri.hietala@yrittajat.fi

pk-yritys sähköinen lasku