Tutkimus

Selvitys yrittäjien koulutustaustasta Suomessa

1.4.2006

Johdanto

Tässä selvityksessä tarkastellaan millainen koulutuspohja yrittäjillä on yleensä sekä onko tämän koulutuspohjan ja eri tyyppisten yritysten välillä yhtäläisyyksiä. Tarkoitus on hahmotella koulutusaineisto, jota voidaan käyttää opetushallinnon suunnittelun välineenä sekä työelämän tietolähteenä. Sen on tarkoitus olla pohjatyönä myös sille, kun pohditaan yrittäjyyskasvatuksen merkitystä eri asteisessa koulutuksessa ja millainen koulutuspohja uusilla yrittäjillä voi olla. Selvitys on valmistunut opetusministeriön asettaman Yrittäjyysalan koulutustoimikunnan, Opetushallituksen ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä. Varsinaisen selvitystyön on suorittanut Spåre Consulting. Työ on tehty tammi-maaliskuussa 2005.

>> Selvitys yrittäjien koulutustaustasta Suomessa

Lisätietoja:
Johtaja Martti Pallari, p. (09) 2292 2955, martti.pallari@yrittajat.fi
Koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, p. (09) 2292 2868, veli-matti.lamppu@yrittajat.fi