Tutkimus

Suomen yleissitovuusjärjestelmä ja perusoikeudet

15.2.2017

Suomalaisesta työehtosopimusten yleissitovuusjärjestelmästä ei ole käyty laajaa keskustelua Suomen perustuslain, EU:n perusoikeuskirjan ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältämiin perusoikeuksiin nähden. Ajoittain on kuitenkin esitetty, että työehtosopimusten yleissitovuus on todennäköisesti Suomen perustuslain vastainen järjestelmä. Järjestelmää ei myöskään ole pohdittu uuden vuonna 2015 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain taustaa vasten.

Tämän keskusteluasiakirjan tarkoituksena on arvioida edellä mainittuja asioita oikeudellisesta näkökulmasta. Lisäksi on jatkettava keskustelua eurooppalaisittain ainutlaatuisen yleissitovuuden merkityksestä Suomen talouden, työllisyyden ja työttömyyden kehitykseen. Yleissitovuus on Suomessa viritetty äärimmilleen. Se kattaa meillä kaikki työehdot, kun muissa harvoissa maissa, joissa yleissitovuus ylipäätään tunnetaan, sen piirissä ovat vain vähimmäispalkat ja mahdollisesti vähimmäistyöajat.

Kuvaavaa on, että eräs saksalainen asianajaja totesi keskustelussa Suomen ”monimutkaisen ja omituisen” yleissitovuusjärjestelmän vaikeuttavan palveluiden vapaata liikkuvuutta ja markkinoille pääsyä. Saksassa Suomen kaltainen järjestelmä ei tulisi hänen mukaansa kuuloonkaan. Sitä pidettäisiin ehdottomasti perusoikeuksien vastaisena.

Havainto on oikea: yleissitovuus rajoittaa kilpailua, monimutkaistaa lainsäädäntöympäristöä ja asettaa yritykset eri asemaan riippuen siitä, ovatko ne järjestäytyneitä vai eivät. Työnantajaliittoihin kuulumattomat yritykset pakotetaan lainsäädännöllä noudattamaan työsuhteissaan muiden neuvottelemia ehtoja. Lisäksi näille yrityksille on asetettu noudatettaviksi olennaisesti tiukemmat säännöt kuin järjestäytyneille yrityksille.

Työmarkkinoiden sopimusvapautta ja joustavuutta on lisättävä. Päämäärää ei saavuteta, mikäli työmarkkinajärjestelmämme keskeisin elementti jätetään uudistamisen ja kehittämisen ulkopuolelle. Mikäli yleissitovuutta ei kyetä modernisoimaan, Suomen talous ja kansalaiset kärsivät jatkossakin joustamattomista työmarkkinoista ja maailman jäykimmästä palkanmuodostuksesta.

Selvityksessä päädytään johtopäätökseen, jonka mukaan Suomen nykyinen yleissitovuusjärjestelmä on perusoikeuksien vastainen. Järjestelmämme rajoittaa perusoikeuksien vastaisesti yrittäjien elinkeinovapautta ja sopimusvapautta sekä loukkaa yhdistymisvapautta ja yrittäjien yhdenvertaisuutta.

» Suomen yleissitovuusjärjestelmä ja perusoikeudet

Lisätiedot:

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
janne.makkula@yrittajat.fi
p. 040 581 2472

Atte Rytkönen
lainopillinen asiamies
atte.rytkonen@yrittajat.fi
p. 040 359 1986