Tutkimus

Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi.

9.4.2014

Työmarkkinat toimiviksi,
työnteko kannattavaksi,
työllistäminen helpoksi

Saatteeksi

Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi on välttämätöntä löytää toimivat keinot, joilla täällä tehtävän työn kilpailukykyä voidaan parantaa. Toiseksi on välttämätöntä huolehtia siitä, että taloudessa on riittävä määrä työpanosta. Tulevaisuuden kehitys näyttää tällä hetkellä näissä asioissa huonolta ja johtaa hyvinvoinnin tason laskuun, jollei korjaavia toimia saada aikaan.

Tämän keskusteluasiakirjan tarkoituksena on nostaa esille toimenpiteitä, joilla näihin ongelmakohtiin voidaan vaikuttaa. Yleisessä keskustelussa näitä kutsutaan ”rakenteellisiksi uudistuksiksi”. Erityisesti esille otetaan työvoiman kysyntään ja työn tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Siis asioita, joilla on merkitystä yritysten halukkuuteen palkata ihmisiä töihin ja joiden ansiosta työpaikoilla kyettäisiin löytämään entistä tuottavammat tavat tehdä työtä. Korjaavia toimia haettaessa on myös rohjettava asettaa kysymys, ovatko kaikki työelämän sääntelyn perusratkaisut, kuten työehtosopimusten laaja sitovuus, enää puolustettavissa.

Asiakirja sisältää myös eräitä ehdotuksia työpanoksen lisäämiseksi. Työpanoksen pitäminen riittävällä tasolla vaatii sekä ihmisten työuran aikaisen työssäoloajan lisäämistä että työhön osallistuvien lukumäärän kasvattamista.

Keskusteluasiakirjan laatimiseen ovat osallistuneet Suomen Yrittäjien toimiston asiantuntijat Harri Hellstén, Janne Makkula, Petri Malinen, Atte Rytkönen ja Rauno Vanhanen. Julkaisun ulkoasusta ja taitosta on vastannut Lea Hult.

Helsingissä 9.4.2014

Rauno Vanhanen

» Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi.

Lue tiedote: Työehtojärjestelmä kaipaa uudistamista

Kalvosarja: Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi