Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2018

25.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Tuorein kysely tehtiin vuonna 2016. Vastaajia oli 1 039 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Suomessa on viime vuosina käyty laajaa keskustelua paikallisesta sopimisesta. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus toteuttaa erityisesti uudistuksia, jotka lisäävät pienten ja keskisuurten yritysten työllistämishalukkuutta. Tavoite on saada lisää työpaikkoja Suomeen. Hallitus on luvannut tehdä sellaisia työlainsäädännön muutoksia, jotka tukevat paikallisen sopimisen edistämistä ja antavat nykyistä laajemman mahdollisuuden sopia yritystasolla kilpailukyvyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista.

Paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta ja tiedonkulun avoimuutta. Luottamus syntyy yhteistyöstä, toisen kunnioittamisesta, erilaisten näkemysten hyväksymisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omiin asioihin. Luottamus ja tasapuolinen kohtelu ovat hyvän työpaikan tunnusmerkkejä. Ilman niitä sopiminen ei onnistu.

Työolobarometri osoittaa, että erityisesti pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimesti. Edellytykset työpaikkasopimiselle ovat siten hyvät.

Ongelmana on se, että lainsäädäntö antaa liian vähän tilaa hyödyntää luottamusta. Se kieltää yleissitovaa työehtosopimusta noudattavaa yritystä sopimasta merkittävästä osasta niitä asioita, joista järjestäytyneissä yrityksissä saadaan sopia. Sopimismahdollisuudet ovat siis vähäisimmät niissä yrityksissä, joissa luottamus on vahvin ja tiedonkulku avointa.

Nykyisen hallituksen keskeisin tehtävä on poistaa lainsäädännöstä sopimisen kiellot. Aidossa paikallisessa sopimuksessa ei ole kysymys liitoista, vaan työpaikoista ja siellä työtä tekevien ihmisten – yrittäjien ja työntekijöiden – keskinäisestä mahdollisuudesta sopia sellaisista työaika- ja muista järjestelyistä, jotka yhdessä hyväksi katsotaan.

Luottamusta tutkitusti on. Sopimisen mahdollisuuksia ja oikeuksia tarvitaan lisää. Kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä on kohdeltava lainsäädännössä yhdenvertaisesti järjestäytymisestä riippumatta. Ketään ei saa sulkea sopimisen ulkopuolelle.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät

» Yrittäjä — hyvä työnantaja

» Lue tiedote: Pienillä työpaikoilla työolot kunnossa!


Raportin laati: Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät
Julkaisun ulkoasu ja taitto: Lea Hult, graafinen suunnittelija, Aste Helsinki Oy