Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2019

26.3.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 1055 henkilöä yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

On tärkeää, että työoloja ja työpaikan osapuolten suhteita selvitetään säännöllisesti. Yrityksissä työskentelevien työntekijöiden näkemykset osoittavat vuosittain, että pienillä työpaikoilla on paras luottamus työntekijöiden ja työnantajan kesken. Myös tietojen välittäminen työpaikalla on sitä avoimempaa, mitä pienempi yritys on kyseessä. Edelliseen barometriin nähden kehitys on ollut myönteistä. Mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat parantuneet erityisesti alle 50 työntekijän työpaikoilla.

Vuosien 2001–2017 aikana pk-yrityksiin on syntynyt lähes 135 000 uutta työpaikkaa. Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllisyyden positiiviselle kehitykselle on siten olennaisen tärkeä. Valtiovallan tehtävänä on johdonmukaisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, sillä ilman kasvavia ja työllistäviä yrityksiä Suomi ei pärjää. Erityisesti työmarkkinoiden rakenneuudistukset ovat jääneet lähtötelineisiin. Hyvät työolot ja keskinäinen luottamus antavat hyvät edellytykset yhdessä tekemiselle ja sopimiselle. Pieniltä työpaikoilta ei puutu työpaikkasopimisessa tarvittavaa luottamusta tai tietoa yrityksen asioista.

Tässä julkaisussa käydään läpi yrityskokoluokittain palkansaajien näkemykset muun muassa työnantajan ja työntekijöiden välisestä luottamuksesta ja avoimuudesta, tiedonkulus-ta ja työntekijän mahdollisuudesta kehittyä ja oppia uusia asioita.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät

» Yrittäjä — hyvä työnantaja

» Lue tiedote: Pienissä yrityksissä parhaat työolot

Raportin laati: Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät