Tutkimus

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

3.4.2017

Yritysten suurimpana huolenaiheena EU-alueen hidas talouskasvu

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaneet yritykset pitävät merkittävimpinä liiketoimintaan vaikuttavina seikkoina EU-alueen hidasta talouskasvua, työehtojen paikallista sopimista sekä esineiden internetin tulevaisuuden vaikutuksia, ilmenee Fennian, Suomen Yrittäjien ja Taloustutkimuksen tekemästä tutkimuksesta.

Yrittäjäpalkinnon saaneet yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen huomattavasti positiivisemmin kuin mitä esimerkiksi taloustutkimuslaitokset ovat ennustaneet kasvusta. Yli puolet yrityksistä uskoo Suomen talouden kääntyneen kasvuun ja hieman alle puolet uskoo oman toimialansa kääntyneen kasvuun.

Lähes puolet uskoo oman liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kasvavan vuoden 2020 loppuun mennessä. He myös arvioivat laiteinvestointiensa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenojensa kasvavan yli viisi prosenttia.

– Näinkin optimistinen näkemys on meille yllätys, vaikka tällä hetkellä signaalit ovat myönteisiä. Uskon, että suomalaisista yrityksistä on vahvan EU:n rakentajiksi, sanoo Fennia-konsernin konsernijohtaja Antti Kuljukka.

Palkitut yritykset ovat myös menestyneet viime vuosien taantumasta huolimatta. Vuodesta 2008 alkaneen taantuman aikana heidän liikevoittonsa on pysynyt keskimäärin 5 prosentissa ja työllisyysaste vakaana.

– EU-alueen kysyntä vaikuttaa vientiyritystemme tilanteeseen ja sitä kautta välillisesti myös kotimarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Pienenä ja syrjäisenä saarena me tarvitsemme kasvavia sisämarkkinoita. Siksi meidän suomalaisten pitää olla aktiivisia EU:n uudistajia, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen.

– Emme voi yksin vaikuttaa EU-alueen talouden kasvuun, mutta asia, joka on meidän suomalaisten omissa käsissä, on työehtojen paikallinen sopiminen. Sen merkitys nousee kaikissa kyselyissä yhdeksi merkittävämmäksi tekijäksi, jolla mahdollistetaan yritysten selviytyminen tulevassa kilpailussa. Yrittäjien mielestä työpaikkasopimisen laajentamisella olisi myös merkittävät vaikutukset uusien työpaikkojen syntymiselle Suomessa, Mäkynen toteaa.

Palkituista yrityksistä vajaa 180 jatkaa edelleen toimintaansa ja valtaosassa palkinnon saanut yrittäjä toimii vielä mukana. Joka kolmannessa yrityksessä on tapahtunut omistajanvaihdos, näistä yli puolet on ollut sukupolvenvaihdoksia.

– Tämä kertoo siitä, että palkittujen yritysten joukossa on huomattavan paljon pysyvyyttä, mikä viittaa perheyritysten suureen määrään, sanoo toisen kerran vastaavan tutkimuksen toteuttanut Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Puolet palkituista arvioi palkinnon edistäneen yrityksen menestymistä. Tämä johtuu palkittujen mukaan motivaation lisääntymisestä yrittäjien ja henkilöstön keskuudessa sekä tunnettuuden lisääntymisenä asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

» Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät