Tutkimus

Yrittäjien äänestyskäyttäytyminen

31.12.2004

Yrittäjien äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa 2000 ja eduskuntavaaleissa 2003 sekä ennusteita äänestyskäyttäytymisestä kunnallisvaaleissa 2004 esitetään oheisessa liitetiedostossa.

>> Kannatuskuviot