Tutkimus

Yrittäjien lomat 2007

31.12.2007

TIIVISTELMÄ

Yrittäjien lomat

Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Otokseen poimittiin satunnaisesti 3 000 yrityksen sähköpostiosoitteet. Kyselyyn vastasi 585 yrittäjää, jotka edustivat hyvin pk-yrityskenttää toimialan, henkilöstömäärän ja alueellisen sijainnin mukaan.

Yrittäjistä vajaat 9 prosenttia ei pidä varsinaista kesälomaa lainkaan. Reilut 20 prosenttia pitää lomaa korkeintaan viikon. Hieman päälle 30 prosenttia vastaajista viettää kesälomaa viikosta kahteen tai kahdesta neljään viikkoa. Yli 4 viikkoa kesälomalla on 10 prosenttia yrittäjistä. Mediaanina ilmaistuna kesälomaa pidetään 12 arkipäivää eli kaksi viikkoa.

Kesäloma jää lyhyimmäksi majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, jossa neljännes ei pidä kesälomaa lainkaan ja reilulla 20 prosentilla loma jää alle viikon mittaiseksi. Selvästi keskimääräistä lyhemmäksi loma jää myös kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä sekä kaupassa. Kesäloman lyhyys selittyy alojen kausiluonteisuudella sesongin ollessa ihmisten lomaillessa.

Yrittäjien toiveena olisi, että he voisivat olla kesälomalla 24 päivää eli tasan neljä viikkoa. Siten yrittäjät näyttäisivät keskimäärin voivan viettää puolet toivomastaan kesälomasta.

Yrittäjät viettävät muuta lomaa kuin kesälomaa mediaanina tarkasteltuna 7 päivää eli hieman päälle viikon. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ja hieman myös kaupassa lyhyttä kesälomaa kompensoidaan keskimääräistä pidemmällä muulla lomalla. Yrittäjien toiveena olisi, että muuta kuin kesälomaa olisi 12 päivää.

Yrittäjistä 40 prosenttia viettää kesäloman yhdessä jaksossa ja 37 prosenttia kahdessa jaksossa. Kolmeen jaksoon kesäloman jakaa tai joutuu jakamaan 14 prosenttia ja neljään jaksoon 5 prosenttia. Kesäloma pirstoutuu viiteen tai useampaan jaksoon 5 prosentilla yrittäjistä.

Valtaosa eli kaksi kolmasosaa yrittäjistäkin viettää pääosan kesälomasta heinäkuussa. Reilulla 10 prosentilla lomanvietto tapahtuu valtaosaksi kesäkuussa tai elokuussa. Parilla prosentilla loma on toukokuussa tai lokakuussa. Syyskuussa on lomasta pääosa 4 prosentilla. Samoin 4 prosentilla kesäloma sijoittuu muihin kuin edellä mainittuihin kuukausiin.

Pk-yritysten kesätyöntekijät

Yrityksistä 36 prosenttiin palkataan kesätyöntekijöitä. Keskimäärin näihin pk-yrityksiin otetaan 2,4 kesätyöntekijää mediaanin jäädessä yhteen. Kun tämä muunnetaan edustamaan koko yrityskantaa, pk-yrityksiin palkataan arviolta yli 100 000 kesätyöntekijää.

Yleisintä kesätyöntekijöiden palkkaaminen on sesonkia elävään majoitus- ja ravitsemustoimintaan – yli 70 prosenttia yrityksistä. Kaupassa, teollisuudessa sekä terveydenhuolto ja sosiaalipalveluissa kesätyöntekijöitä palkataan 40–50 prosenttiin yrityksistä. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä yli 80 prosentissa on kesätyöntekijöitä. Työnantajamikroyrityksistäkin 38 prosenttia palkkaa kesätyöntekijöitä. Yksinyrittäjistä 13 prosenttia tarjoaa kesätyöpaikan.

Pk-yrityksistä 40 prosentissa kesätyöntekijöiden sopimuksen pituus on keskimäärin noin kaksi kuukautta. Yrityksistä 20 prosentissa keskimääräinen pituus on kolme kuukautta ja reilussa 20 prosentissa noin kuukauden. Alle 10 prosentissa keskimääräinen pituus jää alle kuukauteen tai ylittää kolme kuukautta.

Muistion kyselyn tuloksista on laatinut ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät.

Yrittäjien lomat 2007
Lisätietoja:

 

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. 0500 789 906, harri.hietala@yrittajat.fi