Tutkimus

Yrittäjien tulot ja verot 2003

31.12.2003

Yrittäjillä viidenneksen paremmat tulot kuin palkansaajilla

Vuoden 2003 verotustietojen mukaan yrittäjien bruttotulot olivat 21 % suuremmat kuin palkansaajilla ja vajaat 50 % suuremmat kuin maataloustuottajilla. Yrittäjien käteen jäävät tulot olivat 24.160 euroa eli 16 % suuremmat kuin palkansaajilla keskimäärin vuonna 2003. Yrittäjät maksoivat suuremmista tuloistaan suuremman veron ja näin ollen käteen jäävien tulojen välinen ero oli pienempi kuin bruttotuloissa.

Yrittäjien tekemien työtuntien määrä on 22 % suurempi kuin palkansaajilla. Näin ollen työtuntia kohti laskettu käteen jäävä tulo jäi yrittäjillä palkansaajia pienemmäksi vuonna 2003.

Yrittäjinä toimivia henkilöitä on sekä pienituloisissa tuloluokissa että suurituloisimmissa tuloluokissa suhteellisesti enemmän kuin palkansaajia. Näin kolmanneksella yrittäjistä veronalaiset tulot jäivät vuonna 2003 pienemmiksi kuin metalliteollisuuden minimipalkka tuona vuonna. Vastaavasti 1.039 yrittäjällä kaikkiaan runsaasta 180.000 yrittäjästä veronalaiset tulot ylittivät 300.000 euroa.

Lakisääteiset vakuutusmaksut mukaanlukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli 36,1 %, kun se palkansaajilla oli 30,0 %. Yrittäjien ankarampaa verotusta korottaa erityisesti YEL-vakuutusmaksu, joka oli 21, 4 % YEL-työtulosta, palkansaajan työeläkemaksun ollessa 4,6 %.


Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa