Tutkimus

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004

31.12.2004

YHTEENVETO

Yrittäjän keskimääräiset veronalaiset pääoma- (28%) ja ansiotulot (72%) vuonna 2004 olivat 37.708 euroa. Nettopääomaa tarvitaan yritykseen noin kymmenkertainen määrä nostettuun pääomatuloon verrattuna

Käteen jäävä tulo verotuksen jälkeen oli yrittäjällä keskimäärin 26.481 euroa.

Yrittämiseen liittyvä riski ja siihen sitoutuva pääoma huomioonottaen yrittäjän keskimäärin saaman käteen jäävän tulon pitäisi olla noin 50 % suurempi kuin vastaava tulo palkansaajalla 1. Yrittäjällä keskimäärin käteen jäävä tulo oli kuitenkin vain 18 % suurempi kuin palkansaajan keskimääräinen tulo vuodelta 2004 toimitetussa verotuksessa. Vuotta aiemmin vastaava ero oli 16 %. Kun yrittäjien työtuntien määrä on noin 23 % suurempi kuin palkansaajilla, jäi keskimääräinen käteen jäävä tulo työtuntia kohti laskettuna edelleen pienemmäksi kuin palkansaajilla ja noin 30 % pienemmäksi kuin sen tulisi olla yrittäjyyteen liittyvä riski huomioonottaen, jotta tulotaso oli vastaava kuin palkansaajalla

Yrittäjien ja maataloustuottajien veronalaisista tuloista ansiotuloa oli noin kolme neljäsosaa.

Joka kolmannella yrittäjällä tulot jäivät pienemmiksi kuin metalliteollisuuden minimipalkka.

Yrittäjän veroprosentti oli keskimäärin 29,8 %. Palkansaajalla keskimääräinen veroprosentti oli 26,4 %. Lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjän keskimääräinen kokonaisveroaste oli 36,3 %, kun se palkansaajalla oli 29,5 %. Palkansaajan veroprosentti oli edellisestä vuodesta pienentynyt 0,3 %-yksikköä, kun vastaavasti yrittäjällä veroprosentti oli pienentynyt 0,1 %-yksikköä.

1 Pasi Holm: Yrittäjäksi ryhtymisen taloudelliset kannustimet. SY Keskustelualoitteita 2000.
Tämän raportin on laatinut johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä.

Raportti pdf-muodossa

Lue tiedote: Lievästi verotettu yrittäjä on harhakuva