Tutkimus

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2005

31.12.2005

YHTEENVETO

Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2005 olivat 35.048 euroa. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin 72 % ja pääomatuloksi 28 %. Tuloista jäi verotuksen jälkeen käteen yrittäjälle keskimäärin 26.253 euroa.

Noin joka kolmannella yrittäjällä tulot jäivät pienemmiksi kuin metalliteollisuuden minimipalkka.

Yrittäjien tuloistaan maksama, mukaan lukien jo yrityksessä osingoista maksettu vero, keskimääräinen veroprosentti oli 28,9 %. Yrittäjien verotus oli keventynyt edellisestä vuodesta noin 1 %-yksiköllä. Palkansaajien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2005 oli 25,3 %.

Yrittäjien verotukseen vaikutti yritysverouudistus sekä ansiotulojen verotuksen keventäminen yli normaalin inflaatiotarkistuksen. Tulojen rakenteessa tapahtuneista muutoksista ja vero
uudistuksesta johtuen yrittäjien henkilökohtaisessa verotuksessaan tuloistaan maksama vero sen sijaan kiristyi vuodesta 2004 vuoteen 2005. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli vajaat 35 %, kun vastaava prosentti palkansaajilla
oli runsaat 28 %.

Yritysverouudistus ja ansiotulojen verotuksen kevennys pudottivat keskimäärin yrittäjien kokonaisuudessaan maksamia veroja, mutta verotuksen maksuunpanotilaston mukaan vuonna 2005 oli arviolta noin 20.000 sellaista omistajayrittäjää, joilla verotus selkeästi kiristyi edellisestä vuodesta, koska he ottivat ansiotulona verotettavaa osinkoa. Palkkatulon verotus on uudistuksen jälkeen edullisempaa kuin ottaa ansiotulona verotettua osinkoa.

Vuonna 2005 oli vajaat 1.000 sellaista yrittäjää, joilla yritysverouudistukseen asetettu uusi 90.000 euron osinkotuloraja täyttyi ja verotus valtaosalla kiristyi tästä johtuen.

Tilastotiedot osoittavat Suomen Yrittäjien arvion pitäneen paikkansa yritysverouudistuksesta, mikä arvio tehtiin tuoreeltaan hallituksen uudistusesityksen tultua julkisuuteen. Tässä arviossa todettiin, että yrittäjien verotus yleisesti kevenee, mutta noin 10 %:lla yrittäjistä verotus tulee kiristymään. Tästä 10 %:sta todennäköisesti valtaosa on sellaisia yrittäjiä, joiden yrityksen nettovarallisuus oli matala, ja selvästi pienempi osa sellaisia, joilla 90.000 euron osinkotuloraja kiristi verotusta.

Tämän raportin on laatinut johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä

Raportti pdf-muodossa

Kalvosarjat: