Tutkimus

Yrittäjyysilmapuntari

30.8.2013

Johdanto

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset ovat yrittäjyydestä.

Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina oli selvittää:

  • Kuinka houkuttelevana suomalaiset pitävät yrittäjyyttä
  • Kuinka moni aikeissa alkaa yrittäjäksi
  • Mitä mieltä suomalaiset ovat suomalaisesta yrittäjyydestä

Taloustutkimus Oy on toteuttanut vastaavanlaiset tutkimukset vuosina 2000‐2003, 2005, 2006, 2009, 2010 ja 2011.

Tämän tutkimusraportin ovat laatineet markkinatutkija Markus Mervola ja tutkimusassistentti Marko Mäkinen.


TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 15‐79 suomalaiset ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta.

Tutkimuksen näyte muodostettiin valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinläänin mukaan.

Tutkimuksen lopullinen otos oli 1085 vastaajaa.

Lopullinen vastaaja‐aineisto painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.


TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet‐paneelissa. Taloustutkimuksen Internetpaneelissamme
on tällä hetkellä noin 38 000 yli 14‐vuotiasta internetiä käyttävää panelistia. Internet‐paneelin
jäsenten rekrytointi tapahtuu Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai
perustuu muihin satunnaisotoksiin väestöstä, mikä takaa tutkimusten edustavuuden, luotettavuuden ja
korkean vastausprosentin

Tutkimuksen kenttäaika oli 14‐19.8.2013

Aineiston keräämisestä, tallennuksesta, atk‐käsittelystä ja raportoinnista vastasi Taloustutkimus Oy.

Yhteenveto

  • Samoin kuin edellisinä tutkimuskertoina (2010 ja 2011) suurinta osaa suomalaisista yrittäjyys ei näytä juuri houkuttelevan, sillä kaksi kolmasosa suomalaisista ei pidä yrittäjänä toimimista houkuttelevana. Suurin syy tähän on palkkatyön mieltäminen kiehtovammaksi vaihtoehdoksi. Sitä vastoin 17 % niistä jotka pitävät yrittäjyyttä houkuttelevana ovat suunnitelleet yrityksen perustamista lähiaikoina.
  • Kaksi viidestä suomalaisesta on sitä mieltä että Suomessa on hyvä toimia yrittäjänä ja kolme neljästä on sitä mieltä että Suomessa on hyvä tehdä työtä.
  • Yrittäjyyteen eniten suomalaisia houkuttelee vapaus tehdä niin kuin itse haluaa, itsenäisyys ja hyvät ansaintamahdollisuudet. 16 %:n mielestä mikään ei houkuttele yrittäjyyteen.
  • Yrittäjyyttä vastaan puhuvina seikkoina mainittiin taloudellinen riski, aikapula/jaksaminen ja vastuu.
  • Mielikuvilla arvioiden suomalainen yrittäjyys miellettiin eniten asiaksi jota Suomessa tulisi edistää ja riskien täyttämäksi.
  • Yritysideapankin perustaminen saa vahvan kannatuksen suomalaisilta. Kaksi kolmasosaa on sitä mieltä että yrittäjäksi ryhtymisen kynnys alenisi, mikäli ideapankki lanseerattaisiin.

» Yrittäjyysilmapuntari -raportti