Perehdytys

Kun yritykseen tulee uusi työntekijä, hyvä perehdyttäminen on olennaisen tärkeää, jotta työntekijä pääsee työyhteisön jäseneksi ja töihin kiinni.

Työntekijää perehdyttäessä opit itsekin yrityksesi kannalta tärkeitä asioita. Varaa perehdyttämiseen riittävästi aikaa ja pohdi ennalta, miten ryhdyt perehdyttämään työntekijää tehtäväänsä.

Alla on listattu muutamia asioita, joita sinun kannattaa käydä läpi työntekijäsi kanssa. Hyödynnä tätä listaa ja rakenna oma perehdytysohjelmasi yrityksesi tarpeiden mukaan. Tee kirjallinen perehdytyssuunnitelma ja anna työntekijällesi siitä oma kappale. Näin varmistat, että kaikki olennaiset asiat käydään läpi heti työsuhteen alkaessa. Rohkaise myös työntekijää kysymään ja
olemaan itse aloitteellinen perehdytyksen yhteydessä.

Kaikkea et välttämättä saa tehtyä ensimmäisenä päivänä, joten vaiheista perehdytystä ensimmäisille päiville ja viikoille.

Perehdytyksen muistilista

  • Strategia: esittele yrityksesi tavoitteet ja toimintamalli
  • Brändi ja toimintatapamme: kerro miksi olette olemassa, mitä haluatte olla, mitkä ovat arvonne, sekä miten kohtaatte asiakkaanne
  • Työntekijän tehtävänkuva: käy läpi tehtävänkuva ja kerro mitä odotat työntekijältä. Kysy uudelta työntekijältäsi, mitä hän odottaa työltä ja mitä tavoitteita hänellä on.
  • Työsuhdeasiat: käy läpi työsuhdeasiat, kuten työaika, palkkaus, loma- ja poissaolokäytännöt, ruokailu, taukokäytännöt sekä työsuhde-edut.
  • Terveellinen ja turvallinen työ: opasta työntekijälle turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä keinot työn haittojen ja vaarojen estämiseksi ja välttämiseksi. Kerro työterveyshuollosta ja siitä, miten työntekijän tulee toimia, kun hän sairastuu.
  • Työtehtävään perehdyttäminen: esittele yksityiskohtaisesti ja kiireettömästi työssä käytettävät koneet, laitteet ja työvälineet. Selvitä keskeiset työhön liittyvät ammattitermit.
  • Perehdytyksen jatkaminen työn ohessa: rohkaise työntekijääsi kysymään lisää. Anna palautetta. Arvioi perehdytyksen onnistuminen työntekijäsi kanssa esimerkiksi muutaman viikon kuluttua työn aloittamisesta. Varmistathan, että työntekijälläsi on tunne, että yrityksessäsi voi aina kysyä lisää eikä koskaan tarvitse jäädä epätietoiseksi.
Kädet jauhossa

Ensimmäinen työntekijä – mistä lähteä liikkeelle?

Pohditko, mitä kaikkea sinun tulee muistaa ja selvittää ensimmäistä työntekijää palkatessasi? Mitä velvoitteita työnantajalla on tai kuinka teet kattavan työsopimuksen? Kaikkiin näihin kysymyksiin löydät vastauksen Yrittäjien tuottamasta ensimmäisen työntekijän palkkaamisen oppaasta.

Tiedä työnantajan velvollisuudet

Työnantajalla on erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia, kuten velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta tai ilmoittaa palkkatuloja tulorekisteriin.

Työnantajan velvollisuudet

Työsuhde

Lue lisää työsuhteesta, kuten palkanmaksusta, työntekijän vapaista ja poissaoloista sekä työsuhteen muutoksista.

Työsuhde

Koulutukset työnantajille

Maksuton
Maksuton

Tiesitkö, että jäsenenä saat kattavan paketin arkea helpottavia työkaluja, kuten asiakirjamallit ja tietopankin käyttöösi?

Liity jäseneksi