Jäsenille

Rekrytointi

Onnistunut rekrytointi takaa työnantajalle taitavat ja yritykseen sopivat työntekijät. Mitä kaikkea rekrytoinnissa pitää ottaa huomioon?

Mistä sopivan työntekijän sitten löytää? Katsele rohkeasti ympärillesi, puhu monenlaisten ihmisten kanssa ja kerro, että etsit työntekijää kasvuyrityksellesi. Usein ensimmäinen työntekijä voi löytyä perhe- tai tuttavapiiristä.

Muista, että uusien työntekijöiden etsiminen on osa yrityksesi markkinointia. Usein asiakkaasi voivat toimia sanansaattajina ja vinkata sinulle sopivista henkilöistä. Yrityksesi sosiaalisen median kanavia kannattaakin hyödyntää työntekijää etsiessä.

Omien kanaviesi lisäksi TE-toimisto voi auttaa sinua löytämään oikean osaajan yritykseesi. Kun ilmoitat avoimesta roolista TE-toimistolle, he julkaisevat sen sopimissanne kanavissa ja tarjoavat neuvontaa niissä asioissa, jotka liittyvät työpaikan täyttämiseen. Lisäksi TE-toimisto etsii sopivia ehdokkaita ja voi esitellä niitä yrityksellesi.

Halutessasi voit myös hyödyntää oppilaitosten ilmaisia rekrytointisivustoja tai yksityisten palveluntarjoajien maksullisia rekrytointisivustoja ja julkaista ilmoituksesi niissä.

Ensimmäinen työntekijä - mistä lähteä liikkeelle?

Pohditko, mitä kaikkea sinun tulee muistaa ja selvittää ensimmäistä työntekijää palkatessasi, tai mitä velvoitteita työnantajalla on? Vastaukset kysymyksiisi löydät ensimmäisen työntekijän palkkaamisen oppaasta.

Opas ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

Luontoisedut

Rekrytointitilanteissa luontoisetu voi toimia kilpailuetuna. Luontoisetu on työnantajan järjestämä ja palkansaajan käyttöön luovuttama tavara tai palvelu. Tutustu luontoisetuihin täältä.

Lue lisää luontoiseduista

Työnhakijan tietojen ja taustan selvittäminen

Työnantajalla on oikeus kysyä työnhakijalta vain valinnan kannalta tarpeellisia tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida henkilön pätevyyttä ja soveltuvuutta avoinna olevaan tehtävään ja työyhteisöön. Lisäksi niin kutsuttujen arkaluonteisten tietojen kysyminen ja tallentaminen on rekrytoinnin yhteydessä lähtökohtaisesti kiellettyä.

Arkaluonteisilla tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi henkilötietoja, jotka kuvaavat työnhakijan rotua tai etnistä alkuperää, henkilön poliittista tai uskonnollista vakaumusta, ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa, henkilön terveydentilaa tai sairautta tai vammaisuutta ja seksuaalista suuntautumista.

Työnantaja ei saa vapaasti selvittää työnhakijoiden luottotietoja.

Oikeus luottotietojen eli luottotietorekisteriin tallennettujen henkilötietojen selvittämiseen koskee ainoastaan tehtävään valittua työnhakijaa. Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle etukäteen, jos hän aikoo hankkia tätä koskevia tietoja luotettavuuden selvittämiseksi. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle saamistaan tiedoista ennen kuin niitä käytetään työnhakijaa koskevassa päätöksenteossa. Tarkoituksena on se, että työnhakijalla on tässä yhteydessä mahdollisuus keskustella työnantajan kanssa luottotietojen syntyyn vaikuttaneista tekijöistä. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain soveltamisalan piiriin, on työnantajan käytävä yhteistoimintalain 15 §:n 3 kohdan mukaiset yhteistoimintaneuvottelut periaatteellisella tasolla ennen kuin työnantaja päättää yleensä käsitellä työnhakijoiden luottotietoja.

Luottotiedot voidaan hakea työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi, kun työtehtävät edellyttävät erityistä luotettavuutta. Lisäksi edellytetään, että kyseessä ovat työtehtävät

  • joihin sisältyy päätäntävaltaa tehdä työnantajan puolesta merkittäviä taloudellisia sitoumuksia tai tosiasiallisesti itsenäistä harkintavaltaa tällaisten sitoumusten valmistelussa.
    Joissa työntekijän nimenomaisena tehtävänä on taloudellisesti merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta
  • joiden hoitamiseksi annetaan pääsy sellaisiin työnantajan tai tämän asiakkaan kannalta keskeisiin liike- ja ammattisalaisuuksiin, joiden suojaamisesta on erityisesti huolehdittu
  • joiden hoitaminen edellyttää sellaisia tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, joiden avulla voidaan siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja tai joissa työntekijä käyttää tällaisen tietojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksia
  • joiden olennaisena osana on käsitellä ilman välitöntä valvontaa arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä
  • jotka ovat työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointitehtäviä
  • joiden luonteeseen pääsääntöisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa.

Työnantaja vastaa henkilöluottotietojen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Työnhakijan rikostaustaa ei saa lähtökohtaisesti selvittää. Rikostaustaa koskevat tiedot kuuluvat henkilötietolain edellä mainittuihin arkaluonteisiin tietoihin, joita työnantaja ei saa käsitellä kuin tietyissä erityistilanteissa.

Yksi poikkeus rikostaustaa koskevien tietojen käsittelystä ovat työnhakijat, jotka tulevat työskentelemään lasten kanssa. Rikostausta voidaan selvittää tässä tilanteessa vain tehtävään valitulta ja rikosrekisteriotteen voi tilata ainoastaan työnhakija.

Työnantajan tulee pyytää työnhakijalta nähtäväksi rikosrekisteriote, jos työsuhde tulee kestämään yli kolme kuukautta ja työtehtäviin kuuluu pysyväisluotoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Vain jäsenille

Jäsenenä saat enemmän sisältöä

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään ja ota käyttöösi Yrittäjien jäsensisällöt.

Etkö ole vielä jäsen?

Yrittäjien jäsenenä saat enemmän sisältöä käyttöösi rahanarvoisten jäsenetujen ja työkalujen lisäksi. Liity jäseneksi jo tänään!