Ulkomaisen työntekijän vakuuttaminen ja sosiaaliturva

Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ulkomaisen työntekijän oikeus Suomen sosiaaliturvaetuuksiin riippuu useasta eri tekijästä.

Suomalainen työnantaja on

  • velvollinen järjestämään täällä työssä oleville ulkomaisille työntekijöilleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutuksen aivan samoin kuin suomalaisille työntekijöilleen.

Ulkomainen työnantaja on

  • velvollinen järjestämään täällä työssä oleville työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan.
  • velvollinen vakuuttamaan Suomesta käsin etätyötä tekevä työntekijänsä.

Suomen työeläke maksetaan myös ulkomaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa.

Tarkempaa tietoa ja poikkeukset vakuuttamisesta löydät Eläketurvakeskuksen tietopaketista.

Osa sosiaaliturvaetuuksista määräytyy työnteon ja osa asumisen perusteella. Osa etuuksista määräytyy sen mukaan, onko ulkomainen työntekijä lähtöisin toisesta EU:n jäsenvaltiosta, ETA:n jäsenvaltiosta vai valtiosta, jonka kanssa Suomella on voimassaoleva sosiaaliturvasopimus vai EU/ETA:n ulkopuolisesta valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole voimassaolevaa sosiaaliturvasopimusta. Yksittäistapauksissa asia on aina syytä tarkistaa Kansaneläkelaitoksen neuvontapalvelusta.

Työntekijä voi saada oikeuden Suomen sosiaaliturvaan heti, jos hänen katsotaan asuvan tai hän työskentelee Suomessa ja palkka on vähintään 800,02 €/kk (vuonna 2024).

Kuitenkin esimerkiksi työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt vähintään 6 kuukautta. Vanhempainpäivärahojen maksaminen edellyttää 180 päivän asumista tai työskentelyä Suomessa ennen lapsen laskettua aikaa.

Nainen läppärillä

Lisätietoa ulkomaisen henkilön sosiaaliturvaetuuksista

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18