Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuvaa, pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Koulutus suoritetaan työsuhteessa. Oppimista tuetaan oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessakin. Opiskelija voi myös suorittaa tutkinnon osan tai saada erityistarpeisiinsa räätälöityä koulutusta. Oppisopimuskoulutus sopii lisäksi henkilölle, joka tarvitsee ammatillista koulutusta työtehtävien sisällön laajentuessa tai jolla on tarve kouluttautua uuteen ammattiin. Työnantajalle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä.

Oppisopimuskoulutus on useimmiten ajankohtainen, kun

  • yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa
  • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
  • henkilöstöä on tarvetta kouluttaa täysin uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta
  • yrittäjä tarvitsee omaa ammattitaitoaan kehittävää koulutusta.

Kun yrittäjä on kiinnostunut solmimaan oppisopimuksen työntekijälle tai itselleen, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Näitä ovat oppisopimustoimistot, oppisopimuskeskukset sekä monet oppilaitokset. Apua sopivan henkilön rekrytoimiseen oppisopimuskoulutukseen saa myös paikallisesta työvoimatoimistosta.