Etsi

Suhdannenäkymät hiipuvat, Uusimaa sinnittelee maan keskiarvon yläpuolella

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat selvästi syksyn 2018 tilannetta heikommat. Uudenmaan alueella tilanne on valtakunnallisesti ja pitkään aikaväliin nähden kohtalainen, mutta selvästi heikompi kuin puoli vuotta sitten.

Kun syksyllä saldoluku oli vielä optimistinen +34, on se nyt hieman pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, +19. Valtakunnallisesti pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

- Myönteistä on, että niitä yrityksiä, jotka odottavat suhdanteiden paranevan on edelleen enemmistö. Ja Uudellamaalla ollaan jonkin verran maan keskiarvoisia odotuksia edellä. Hivenen hälyttävää on kuitenkin se, että odotukset tulevasta ovat laskeneet varsin nopeasti. Suomen kilpailukyvystä tulee muistaa pitää huolta, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4600 pk-yritystä.

Uudellamaalla palkataan edelleen

Pk-yritysbarometrissa yrityksiltä kysytään niiden odotuksista henkilöstön määrän muutoksiin. Uudellamaalla odotukset ovat edelleen positiiviset. Suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta ovat lähes vastaavat kuin syksyllä saldoluvun ollessa nyt +17 (syksyllä +18). Koko maassa odotukset ovat jonkin verran tätä matalammat.

Työvoiman saatavuus, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työn sivukulut ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet. Koko maan ja alueen pk-yrityksistä alle joka kolmannella ei ole tarvetta työllistää.

Joka seitsemäs yritys sopeuttaa toimintaansa

Koko maan ja alueen pk-yrityksistä noin joka seitsemäs suunnittelee toimintansa sopeuttamista nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt, lomautukset ja liiketoiminnan karsiminen ovat yleisimmin mainitut toteutetut tai harkinnassa olevat sopeutustoimet.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten, hieman yli kolmannes, mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 % koko maan pk-yrityksistä. Uudellamaalla yritysten into kasvattaa yritystä ja toisaalta ennakoitu yritystoiminnan päättäminen on yhtä yleistä kuin maassa keskimäärin. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa ja alueella saman verran kuin syksyn otoksessa. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Uudenmaan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Lisätietoja:

Uudenmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Petri Graeffe, p. 040 547 3388,

Pk-yritysbarometriaineistot katsottavissa täällä >>