Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Älä oleta – varmista!

- Yrittäjä vastaa laivan kapteenina yrityksen turvallisuudesta, kaikissa tilanteissa. Jos sinulla on y-tunnus, asiakkaita ja kännykkä, jossa on tietoa, asia koskee sinua, Suomen toimitilaturvan Timo Iivarinen sanoo.

Yritysturvallisuus vaatii johtamista

Suuremmilla yrityksillä yritysturvallisuus on usein rutiininomaista ja ohjeistettua. Yritysturvallisuus ei kuitenkaan ole suurten yritysten yksinoikeus.

Yksinyrittäjällä on suojattavanaan vähintään henkilökohtainen turvallisuus, terveys ja toimeentulo, yrityksen tiedot, oman toiminnan jatkuvuus sekä työvälineet ja mahdollisesti toimitilat. Niiden suojaaminen vaatii ennakointia, suunnitelmallisuutta ja johdettua toimintaa.

- Yleisin virhe on, että asiaa ei ole mietitty.  Kun turvattomuuden tunnetta ei ole, uskotaan olevan turvassa. Oletettu turvallisuus voi tosiasiassa olla vailla pohjaa, Iivarinen sanoo.

Lähde liikkeelle oman yritystoiminnan tarkastelusta

Useimmat yrittäjät ovat jollain tapaa miettineet, miten ennaltaehkäistä vahinkoja. Entä sitten, jos vahinko osuu oikeasti omalle kohdalle?

- Jos yksi asia yritysturvallisuudesta pitäisi sanoa, sanon että ota selvää, mitä riskit omassa yritystoiminnassasi tarkoittavat. Mitkä lait velvoittavat sinua ja kuka riskeistä vastaa, Timo Iivarinen sanoo.

- Yleisesti ottaen voi sanoa, että jos riskit todentuvat, tutkijoita kiinnostaa riskeihin varautuminen ja sen dokumentointi. Jos dokumentointia ei ole, siihen suhtaudutaan kuten tilanteeseen, jossa riskeihin ei ole varauduttu, Iivarinen sanoo.

Konnat haistavat mahdollisuudet - ja niiden puuttumisen

Yksinyrittäjien kesken vaihdetaan välillä vinkkejä, miten toimia henkilöiden kanssa, jotka eivät kenties aiokaan olla maksavia asiakkaita.

Taparikollisten ja muiden epärehellistä hyötyä hakevien toimintalogiikka on Iivarisen mukaan selkeä ja he ovat hyviä tunnistamaan heikot kohdat.

- Kohdistetaan toiminta sinne, missä hyöty on mahdollisimman suuri ja riski on mahdollisimman pieni. Yrittäjän kannattaa miettiä, miten viestii, että tänne ei kannata tulla, Iivarinen sanoo.

Yritysturvallisuus teemana Yksinyrittäjäpäivässä

Yritysturvallisuus on toinen Uudenmaan Yrittäjien Yksinyrittäjäpäivän pääteemoista. Siellä Timo Iivarinen kertoo, mitä yritysturvallisuudella tarkoitetaan ja miten yksinyrittäjän kannattaa asiaa lähestyä. Erityisteemoiksi on nostettu haastavat asiakastilanteet ja tietoturva.  

Timo Iivarinen on pitkän linjan turvallisuusammattilainen. Hänellä on yli kahdenkymmenen  vuoden kokemus yritysturvallisuuden varmistamisesta kentältä ja kolmenkymmenen vuoden kokemus turvallisuusalalta yleensä. Iivarisen yritys Uudenmaan toimitilaturva Oy syntyi halusta tehdä omaa alaa yrittäjänä.

- Mitä pidempään alalla on ollut, ymmärtää miten laaja ja monimuotoinen ala on. Turvallisuus on mukana kaikessa toiminnassa liikenneturvallisuudesta eduskunnan toimintaan. Ja aina vaan huomaa, että pitäisi tietää vielä enemmän, Iivarinen kertoo.

Ilmoittaudu Yksinyrittäjäpäivään täältä