22.9.2023 klo 09:35
Uutinen

Ajatuksia herättävää yliopistoyhteistyötä

Tämän päivän opiskelija on jo ehkä tänään, mutta ennen kaikkea huomenna tuleva asiakkaasi. Hän katsoo tuotteitasi ja palvelujasi ihan omasta näkökulmastaan.

Mintti Siivous Oy:n yrittäjä/toimitusjohtaja Emilia Nordquist koki konkreettisesti mitä todellista hyötyä yliopistoyhteistyöstä oli kokeilussa Åbo Akademin kanssa.

– Olemme viimeisen puolentoista vuoden ajan tehneet itsellemme omaa softaa (sovellusta) jollaista siivousalalla ei vielä ole. Halusimme kuulla opiskelijoiden näkökulmia oleellisista ominaisuuksista ja miten he käyttäjänäkökulmasta haluavat sitä käyttää. Kolmituntisessa työpajassa tuli esiin paljon sellaista, jota emme ehkä olleet osanneet käyttäjänäkökulmasta ajatella, kun olemme liian syvällä siinä tekijänäkökulmassa.

Yrittäjyys kannattaa normalisoida

Työpajan aikana Nordquist kertoi myös oman yrittäjätarinansa, johon opiskelijat reagoivat myönteisesti. Hänen mielestään on tärkeää, että on samaistuttavia esikuvia.  

– Minulla eivät lähtökohdat millään tavalla tukeneen yrittäjäksi ryhtymistä, mutta siitäkin tilanteesta voi ponnistaa. On tärkeää, että yrittäjyys normalisoidaan, ettei se ole mitään kovin ihmeellistä. Vain yrittämällä voi yrittää.

Opiskelijat motivoituneita yhteistyöstä

Maisa Niemi ja Matilda Gustafsson ovat maisteriopiskelijoita Åbo Akademin kauppakorkeakoulusta. He olivat työpajan jälkeen hyvin tyytyväisiä, eikä vähiten siksi, että opintoihin kuuluva tehtävä oli paitsi heille motivoiva tapa oppia, myös siksi, että Mintti Siivoukselle työpajaan käytetyllä ajalla oli nyt selvä merkitys.

– Tuntuu hyvältä, että meidän ideamme tulevat oikeasti käyttöön, sanoo Gustafsson. Ja tällaisissa työpajoissa yritys voi opiskelijoiden joukosta myös löytää jonkun helmen, joka sopisi mukaan tiimiin, Gustafsson lisää.

Nordquist kertoikin näin käyneen.

– Meille kävi niin, että kun kävin puhumassa opiskelijoille, niin viikko siitä yksi yleisöstä työllistyi meille.

Yrittäjätarinat auttavat opiskelijoita näkemään vaihtoehtoja

Maisa Niemi näkee työpajalla lisää hyviä puolia.

– Yritysyhteistyössä on tärkeää myös se, että näkee muitakin mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen, ja saa ehkä itsekin motivaatiota ryhtyä yrittäjäksi, kertoo Niemi. Kun kuulee yrittäjiltä erilaisia tarinoita, niin ymmärtää, että on muitakin vaihtoehtoja kuin perinteinen palkkatyö.

Miten sitten yleisellä tasolla yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen välillä oikein toimii?

Jos yliopistoyhteistyö Åbo Akademin kanssa kiinnostaa, kannattaa ensin olla yhteydessä Arbetsforumiin eli Åbo Akademin työelämäpalveluihin.

Professori Anna-Greta Nyström Åbo Akademin kauppakorkeakoulusta suosittelee yrityksiä ennakolta miettimään mitkä heidän tavoitteensa ja odotuksensa ovat ja mitä he toivovat lopputulokselta. Lisäksi on tärkeää miettiä, onko realistista, että opiskelijaryhmä saavuttaa tavoitteet.

Opiskelijaprojekteissa iso potentiaali yrityksille

– Yrityksen edustaja valitsee tietysti itse, kuinka paljon hän osallistuu opiskelijoiden työhön, mutta ainakin projektin alku- ja loppuvaiheessa on suositeltavaa olla tavoitettavissa, kertoo Nyström. Palaute on tärkeä osa oppimisprosessia opiskelijoille.

Opiskelijaprojekteja Nyström suosittelee niille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita uusista näkökulmista, ajatuksista ja innovatiivisista ratkaisuista, jotka perustuvat alan viimeiseen tutkimukseen. Opiskelijoilla on lisäksi hyvä tuntuma uusiin trendeihin, ja uuteen tietoon.

Mintti Siivouksen tapauksessa Nyströmin ajatukset toteutuivat hyvin.

 – Sanoisin että kaiken kaikkiaan tosi hyvin käytetty kolmituntinen työaikaa, sanoo Emilia Nordquist.

Tämä artikkeli on tehty osana yhteistyötä Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Åbo Akademin Arbetsforumin välillä.

Kirjoittaja: Pekka Tenhonen