Kuva: Getty Images
4.1.2022 klo 11:45
Uutinen

Dieselin hinnannousu tuo kuljetusyrittäjille isot kulut − SKAL vaatii ammattidieselin käyttöönottoa

Dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana peräti 29 senttiä litralta ja tuo kuljetusalan yrittäjille isot lisäkustannukset. Yrittäjä Jani Ylälehto kertoo lisälaskun olevan yrittäjälle kymmeniätuhansia euroja.

− Vaikutukset kuljetusalalle alkavat olla dramaattisia. Nyt puhutaan jopa 500 miljoonan euron lisäkustannuksista. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut dieselin hinnannousu on voinut tarkoittaa kymmenientuhansien eurojen lisälaskua, SKALin puheenjohtaja, kuljetusalan yrittäjä Jani Ylälehto sanoo.

Ylälehdon mukaan kustannuslisä on valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä heikentää maamme kustannuskilpailukykyä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että valtiovarainministeriö valmistelee ammattidieselin käyttömahdollisuuden alan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.

Dieselin hinta on viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia eli 29 senttiä litralta. SKAL arvioi, että dieselin hinta on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuodessa.

Kiristynyt jakeluvelvoite nosti lisää hintoja

Vuodenvaihteessa lisähaastetta toi kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.

− Heti vuoden 2022 alussa dieselin hinta nousi voimakkaasti, kun voimaan tullut biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvu näkyy suoraan dieselin pumppuhinnoissa. Kustannusten nousu alkaa olla jo sietämätöntä, puheenjohtaja Ylälehto toteaa.

Kiristynyt jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin. Vuoden vaihteessa tapahtunut hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra. 

SKAL vaatii ammattidieseliä käyttöön

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaatii, että hallituksen tulisi ottaa käyttöön hallitusohjelmassakin viitattu ammattidieseljärjestelmä.

− Kun bio-osuuden lisääminen korottaa polttoaineen hintaa huomattavasti enemmän kuin sitä säädettäessä on osattu arvioida, on nyt välttämätöntä puuttua kustannusnousuun ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia maamme kilpailukyvylle, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan jakeluvelvoite ei ole varsinainen vero, mutta sen vaikutukset ovat rinnasteisia veronkorotukselle.

− Kyse on kansallisesta lisävaatimuksesta, joka kohdistuu vain suomalaisiin toimijoihin heikentäen suhteellista kilpailukykyämme, Kujala toteaa.

SKALin mukaan ratkaisuna nyt käsillä olevaan hintakriisiin ja kuljetuskustannusten pidempiaikaiseen hillitsemiseen on Suomessa otettava käyttöön ammattidiesel.

Se tarkoittaa, että kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotettaisiin kevyemmin kuin muissa ajoneuvoissa käytettävää polttoainetta. Kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa.

Toimitus
Toimitus