Petri Salminen
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.
2.12.2023 klo 15:48
Uutinen

Puheenjohtajan blogi: Vahvaa yrittäjyyden puolustamista niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen kirjoittaa blogissaan Hangon Yrittäjien erosta.

Hangon Yrittäjien viime tiistaina tekemä päätös erota Uudenmaan Yrittäjistä ja samalla Suomen Yrittäjistä on erittäin valitettava. Vaikka tiedänkin jo pelkästään itse vuoden varrella käymieni keskustelujen pohjalta, että tilanteeseen on pyritty varmasti joka tasolla ratkaisuja löytämään, niin joskus erot näkemyksissä vain ovat liian suuria. Tämäkin on tiedostettava.

Erityisen harmillinen tämä eropäätös on niiden hankolaisten yrittäjien kannalta, jotka ovat halunneet ja haluaisivat edelleen kuulua Suomen Yrittäjiin tukeakseen yrittäjien puolesta tehtävää vaikuttamistyötä – olipa kyse paikallisesta, alueellisesta tai valtakunnallisesta vaikuttamisesta. Tai niiden yrittäjien, jotka haluavat jäsenyyden kautta – erinomaista palautetta yrittäjiltä saavaa – lakineuvontaa sekä muita Suomen Yrittäjien tarjoamia palveluja ja jäsenetuja. Suomen Yrittäjien jäsenyys kun on yrittäjälle paikallisen toiminnan lisäksi kaikkea tätä. Ja jokainen meistä jäsenistä painottaa omalla tavallaan jäsenyytensä perusteita ja arvostamiaan palveluja. Osa paikallisia ja osa valtakunnallisia tai alueellisia.

Pyrimme luonnollisesti löytämään ratkaisun, jolla hankolaisille yrittäjille nämä palvelut pystytään tarjoamaan jatkossakin.

Suomen Yrittäjien kolmiportainen rakenne, jossa yrittäjä kuuluu paikallisyhdistykseen, paikallisyhdistys aluejärjestöön ja aluejärjestö Suomen Yrittäjiin on vuosien varrella osoittautunut toimivaksi. Rakenne ohjaa huomioimaan toimintaa jokaisella tasolla ja siksi yrittäjäjärjestöllä on ydintoiminnassaan eli yrittäjien puolesta tehtävässä vaikuttamistyössä erityisen vahva asema niin kuntavaikuttamisessa, aluevaikuttamisessa kuin valtakunnallisessa vaikuttamistyössäkin. Tämän ovat näyttäneet myös saavutetut tulokset.

Olen itse jo pitkään ja useasti viimeisten parin viikon aikanakin todennut, ettemme saa kuitenkaan rakastua rakenteisiin tai tuudittautua menneisyyden onnistumisiin. Kaikkea toimintaa on kyettävä arvioimaan ajan vaatimusten ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Lähtökohtana pitää olla jäsenyrittäjä, ei järjestö.

Juuri nyt en näe tarvetta järjestörakenteen muuttamiselle, sillä Suomen Yrittäjissä on jäsenenä noin 100 000 yrittäjää ja järjestön eri tasoilla toimii tälläkin hetkellä lähes 4 000 yrittäjää, jotka tekevät pyyteettömästi työtä toisten yrittäjien puolesta. Tämä on todella kunnioitettava määrä vapaaehtoistyötä.

Meidänkin tulee kuitenkin olla jatkuvasti kehittämässä toimintaa ja osallistumisen muotoja ajassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi digitaalisuuden mahdollistamia osallistumisen ja jäsenyyden muotoja. Samalla varmistaen, että alueelliseen ja paikallisesti kunnissa tapahtuvaan toimintaan riittää resursseja. Uskon vakaasti, että molemmat pystyvät toteutumaan samanaikaisesti, sekä kehittyminen että vahva koko maan kattava toiminta.

Itse olen nyt kaksikymmentä vuotta maksanut Suomen Yrittäjien jäsenmaksua nimenomaan jokaisella järjestön tasolla tehtävän toiminnan vuoksi. Minulle on erittäin, siis erittäin, tärkeää, että yrittäjyyttä puolustaa vahva ja osaava valtakunnallinen vaikuttamisorganisaatio, jossa ymmärretään yrittäjäriskin olemus sekä erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten monimuotoiset tarpeet. Samalla vahva alueellinen ja paikallinen toiminta ja vaikuttaminen pitävät huolen siitä, että järjestö on kiinni yrittäjien todellisessa arjessa. Tämä on ollut minun perusteeni jäsenyydelle, ja tämän myös näen päivittäin toteutuvan yrittäjäjärjestön toiminnassa. Tuloksetkin puhuvat puolestaan.

PETRI SALMINEN
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.